Cục Hợp tác quốc tế thông báo kết quả Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 cho Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế như sau:

Quyết định số 28/QĐ-HTQT ngày 18/8/2022 (Tải về file đính kèm)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển viên chức (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 29/9/2022), người trúng tuyển phải đến Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Tầng 2, số nhà 12-14 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Quá thời hạn nêu trên, người trúng tuyển không đến cơ quan, đơn vị tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế sẽ thực hiện hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.