Đài Loan có 153 cơ sở đào tạo, trong đó có 70 trường Đại học và học viện, 83 trường Đại học và cao đẳng đào tạo chuyên ngành kỹ thuật.

Các cơ sở đào tạo tại Đài Loan phần lớn là các trường tư chiếm gần 70% tương ứng 105 cơ sở, trường công chiếm gần 30% tương ứng 48 cơ sở. Đối với hệ thống giáo dục nói chung, cơ cấu giáo dục Đài Loan bao gồm các giai đoạn học ở các cấp bậc khác nhau bao gồm 2 năm ở bậc giáo dục Mầm non, 6 năm ở cấp Tiểu học, 3 năm ở cấp Trung học cơ sở, 3 năm ở cấp Trung học phổ thông, 4 năm ở bậc Cao đẳng hoặc Đại học, 1 đến 4 năm cho chương trình Cao học và 2 đến 7 năm cho chương trình Tiến sĩ.

Ngoài chương trình học chính quy toàn thời gian, giáo dục Đài Loan cũng có nhiều chương trình giáo dục thường xuyên khác như lớp phụ đạo buổi tối và đại học từ xa. Trước đây, hình thức giảng dạy do Đài Loan quy định nhưng hiện tại nội dung giảng dạy sẽ do các trường quyết định dựa trên khung nội dung được Cơ quan giáo dục Đài Loan quy định.

Một năm học có 02 học kỳ, học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 1 và học kỳ 2 từ tháng 2 đến tháng 6. Ngôn ngữ giảng dạy tại các trường Đại học là tiếng Hoa và tiếng Anh.

Chương trình giáo dục ở bậc Đại học với thời gian yêu cầu là 4 năm học. Tuy nhiên, đối với các ngành học khác nhau thời gian học Đại học có thể lên đến 5-7 năm. Ví dụ, chương trình Y khoa dài 7 năm, nha khoa 6 năm, bác sĩ thú ý, sư phạm và kiến trúc kéo dài 5 năm.

Chương trình sau Đại học bao gồm chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ.  Chương trình thạc sĩ kéo dài từ 1 đến 4 năm, phổ biến là 02 năm.Chương trình Tiến sĩ kéo dài từ 2 đến 7 năm. Thời gian học tùy thuộc chương trình cũng như cơ sở đào tạo.

Đài Loan nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin. Đặc biệt, Đài Loan là một trung tâm kinh doanh Quốc tế với nền văn hóa phong phú và đa dạng. Vì vậy, Đài Loan là một nơi tuyệt vời để theo đuổi và phát triển sự nghiệp học vấn cho các bạn sinh viên.

Năm 2019, với chủ trương thực hiện Quốc tế hóa nền giáo dục Đại học và sau Đại học, số lượng sinh viên Quốc tế tại Đài Loan là 126.997 người trong tổng số 1.244.822 sinh viên học tập tại Đài Loan.

Cùng với chính sách đầu tư giáo dục, năm 2020 Đài Loan có:
+ 12 trường đại học nằm trong top 100 các trường Đại học châu Á (theo 2020 QS Asia University Rankings)
+ 11 trường đại học nằm trong top 500 các trường ĐH trên thế giới (theo 2020 QS World Rankings)
+ 02 trường đại học nằm trong top 50 các trường đại học trẻ thế giới (tuổi dưới 50) theo 2020 QS Top 50 under 50
+ 16 trường Đại học nằm trong Top 200 các trường ĐH châu Á theo 2019 Times Higher Education Asia University Rankings.