Về chúng tôi
Đại học Trường Vinh (CJCU) được thành lập từ năm 1993 đến nay đã có lịch sử phát triển được 29 năm. CJCU được QS Stars Rating đánh giá là trường đại học 4 sao và xếp hạng 351-400 trong bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á QS và 801-1000 trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS 2023.

Chương trình học
Các chương trình dạy bằng tiếng Anh của trường:
Trường Quản lý:

•    Chương trình đào tạo tiến sĩ quốc tế ngành Quản lý kinh doanh và hoạt động
•    Chương trình đào tạo đại học quốc tế ngành Quản lý kinh doanh và hoạt động.

Học bổng
Tham khảo thông tin tại link: https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/2855

Cách thức đăng ký
Hướng dẫn đăng ký dành cho sinh viên quốc tế: https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/1666?lang=en 
Lưu ý quan trọng và các bước thực hiện đăng ký đối với sinh viên quốc tế:
https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/1717?lang=en 

Thời gian đăng ký
Kỳ mùa xuân (2/2023): 18/7 – 28/10/2022

Liên hệ
Phòng phụ trách du học sinh, Phòng tuyển sinh
E-mail:overseas@mail.cjcu.edu.tw
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Trung
Tel:+886-6-2785123 (ext. 5081~5083)
E-mail:clcc@mail.cjcu.edu.tw