Về chúng tôi:
Đại học Shu-Te được thành lập vào năm 1997, thực hiện hoá phương châm “Học thuật- Tri thức- Hạnh phúc- Hi vọng” kiến tạo môi trường học tập mang đậm nét đặc sắc, quốc tế hoá, chất lượng hoá và đa dạng hoá. Trường đã xây dựng liên kết với quỹ đạo quốc tế và doanh nghiệp, thực hiện sáng tạo giá trị tri thức và phát triển trường tồn, thực thi phát triển cân bằng giữa lí thuyết và thực hành.

Chương trình học:
Vui lòng xem tại website: https://en.stu.edu.tw/academics/

Đào tạo tiếng Hoa:
Đại học Shu-Te đặc biệt thiết kế chương trình bồi dưỡng tiếng Hoa 1+3 dành cho sinh viên quốc tế (quốc gia không sử dụng tiếng Hoa là ngôn ngữ chính), năm đầu tiên được đào tạo các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và văn hoá Trung Hoa, thành ngữ ngụ ngôn để nâng cao trình độ tiếng Hoa.

Thời gian nộp đơn:

  • Sinh viên quốc tế

Lớp mùa xuân (Tháng 9 – Tháng 1)
Lớp mùa Thu (Tháng 3 – Tháng 8)

  • Sinh viên gốc Hoa

Đợt đầu tiên (Tháng 11 – Tháng 12)
Đợt thứ 2 (Tháng 3 - Tháng 6)

Đăng kí trên web:
https://www.oica.stu.edu.tw/%e5%ad%b8%e4%bd%8d%e7%94%9f%e6%8b%9b%e7%94%9f/

Học bổng:

•    Học bổng cho tân sinh viên:
Sinh viên năm nhất cần nộp đơn xin học bổng. Sinh viên đạt chuẩn xét duyệt sẽ được nhận học bổng 50% miễn giảm học phí.

•    Học bổng cho sinh viên năm thứ 2 ~ năm thứ 4:
-    Thành tích của học kì trước trên 80 điểm hoặc xếp hạng top 50% của lớp sẽ được giảm 50% học phí
-    Thành tích của học kì trước trên 90 điểm hoặc xếp hạng top 10% của lớp sẽ được giảm 75% học phí

•    Người có thành tích xuất sắc nằm trong bảng xếp hạng học kỳ:
Học bổng của phòng công tác sinh viên (1500NTD ~ 3500NTD)

Liên hệ:
Web: https://www.oica.stu.edu.tw/en/                
Email: sia@stu.edu.tw