Về chúng tôi

Đại học Y Đài bắc một cơ sở giáo dục có bề dày lịch sử ở Đài Loan.

Được thành lập vào năm 1960, trong hơn nửa thế kỷ qua, trường vẫn luôn phát triển ngay cả trong điều kiện khó khan, không có ngân sách chính thức thường xuyên từ chính phủ hoặc tài trợ từ các tổ chức. Trường đã trải qua quá trình để xây dựng nền tảng, phát triển mạnh mẽ, mở rộng và chuyển đổi thông qua đổi mới. Ngày nay, trường đã mở rộng thành một trường đại học đẳng cấp thế giới với 11 ngành, 6.000 sinh viên mỗi năm, 7 bệnh viện (bệnh viện Y Đài Bắc, Trung tâm Y tế Wan Fang, Bệnh viện Shuang Ho, Trung tâm Ung thư Đài Bắc, Viện Khoa học Thần kinh Đài Bắc, Trung tâm Y tế Đài Bắc NingBo và Bệnh viện Hsin Kuo Min), và hơn 45.000 cựu sinh viên trên khắp thế giới, phục vụ xã hội, nhân loại và cũng là nơi ươm mầm những tài năng tương lai cho quốc gia. Đây là những đóng góp cụ thể nhất của nhà trường và cũng là trách nhiệm và sứ mệnh quan trọng nhất của nhà trường.

Trong những năm gần đây, trường đã không ngừng nâng cao năng lực quản lý của mình trong khi tìm kiếm những đột phá và đổi mới. Trường đã có sự phát triển và tiến bộ trong giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ, v.v. và nó đã nhận được sự công nhận nhất trí trong và ngoài nước.

Thông tin tuyển sinh: https://oge.tmu.edu.tw/admission

Ngành Thuốc: http://medicine.tmu.edu.tw/main.php
Ngành Răng hàm mặt: http://oral.tmu.edu.tw/main.php
Ngành Dược: http://pharm.tmu.edu.tw/
Ngành Điều dưỡng: http://nursing.tmu.edu.tw/main.php
Ngành Sức khỏe cộng đồng: http://cphn.tmu.edu.tw/main.php
Ngành Khoa học kỹ thuật y: http://comst.tmu.edu.tw/main.php
Ngành Kỹ sư y sinh: http://bme.tmu.edu.tw/
Ngành Quản lý: http://mgt.tmu.edu.tw/
Ngành dinh dưỡng: http://nutrition.tmu.edu.tw/main.php
Ngành khoa học xã hội và nhân văn: http://chss.tmu.edu.tw/main.php

Học phí: Miễn học phí

Học bổng: Sinh hoạt phí 12,000-16,000NTD

Liên hệ: Văn phòng tương tác toàn cầu
No. 250, Wuxing Street, Taipei 11031, R.O.C.
Tel: +886-2-27361661