Về chúng tôi
Đại học Sư phạm Quốc gia Cao Hùng (NKNU) là một trong những trường đại học hàng đầu. Thành lập từ năm 1946, trải qua lịch sử lâu đời, trường Đại học Sư phạm Quốc gia Cao Hùng đã đạt được mức độ quốc tế hóa rất cao. Trường được đánh giá có chất lượng giáo dục tiên tiến và học phí vừa phải. Trường có khoảng 15% là sinh viên quốc tế thuộc hơn 60 quốc gia.

Trường Đại học sư phạm quốc gia Cao Hùng có quan hệ đối tác mật thiết với trên 30 trường đại học danh tiếng ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, Hà Lan, và đặc biệt là các nước trong khu vực: Nhật, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Thái Lan và Việt Nam. Sự hợp tác này có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một môi trường đa văn hóa, giúp sinh viên của trường có cái nhìn toàn diện đa chiều về thế giới ngày nay, điều không thể thiếu để định hình năng lực thích ứng với những đổi thay của toàn cầu hóa.

Chương trình học
Danh sách các khoa dành cho sinh viên quốc tếHọc bổng

o    Bậc đại học: NTD 48,000 (NTD 6,000 x 8 tháng)
o    Bậc thạc sĩ: NTD 48,000 (NTD 6,000 x 8 tháng)
o    Bậc tiến sĩ: NTD 40,000 (NTD 5,000 x 8 tháng)

Học bổng được đăng ký sau khi nhập học và được thông báo vào tháng 10 hàng năm.
Ngoài ra trường còn có học bổng dành cho du học sinh Việt Nam
NKNU Scholarship/Assistantship program for Vietnamese Degree-seeking Student: sinh hoạt phí US$ 1000 mỗi kì học.

Thời gian và cách thức đăng ký

o    Kì mùa xuân: tháng 11 hàng năm
o    Kì mùa thu: tháng 5 hàng năm
o    Đăng ký online tại: https://sso.nknu.edu.tw/InternationalAdmissions/RegisterChoiceLang.aspx?CT=F

Liên hệ

o    【Office of International Affairs】 Tel: +886-7-7172930 ext. 3955-57

o    【E-mail】: oia_students@mail.nknu.edu.tw  & oia@mail.nknu.edu.tw

o    【NKNU】: https://w3.nknu.edu.tw/en/

o    【Office of International Affairs】: http://oia.nknu.edu.tw/en/