Về chúng tôi
Trường Đại học Quốc gia Đài Nam có lịch sử phát triển 123 năm và luôn là một trong những trường đại học có chất lượng giáo dục tốt nhất Đài Loan. Đài Nam là cố đô lịch sử của Đài Loan, xung quanh khuôn viên trường có các di tích lịch sử, bảo tàng văn học và phòng trưng bày nghệ thuật, mang đậm không khí văn hóa và giáo dục. Ngoài ra, đây còn là thủ đô ẩm thực nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi và chi phí cuộc sống sinh hoạt hợp lý. Năm 2018, trường đã đạt được các thành tích nổi bật như: xếp hạng trong 1000 trường đại học tốt nhất thế giới, xếp hạng trong 250 trường đại học tốt nhất khu vực Châu Á, xếp hạng trong 200 trường đại học hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chương trình học
1. Ngành giáo dục: Khoa Giáo dục, Khoa Giáo dục đặc biệt, Khoa Tư vấn, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục mầm non
2. Ngành nhân văn: Khoa Tiếng Anh, Khoa Văn học quốc ngữ, Khoa Văn hóa và Tài nguyên
3. Ngành khoa học: Khoa Công nghệ số học, Khoa Khoa học vật liệu, Khoa Toán học ứng dụng, Khoa Kỹ thuật thông tin, Khoa Điện.
4. Ngành Môi trường và Sinh thái: Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Công nghệ năng lượng xanh, Khoa Sinh thái và Tài nguyên môi trường.
5. Ngành nghệ thuật: Khoa Thiết kế và Nghệ thuật thị giác, Khoa Sáng tạo và Ứng dụng kịch, Khoa Âm nhạc
6. Ngành Quản lý: Khoa Quản lý hành chính, Khoa Kinh doanh và Quản lý.

Học phí và các chi phí khác
Tổng cộng khoảng 276,528 Đài tệ/năm

  1. Học phí và các chi phí khác: 140,000 Đài tệ/năm
  2. Sách: 10000 Đài tệ/năm
  3. Ký túc xá trong khuôn viên trường: 20,000 Đài tệ/năm (nghỉ hè và nghỉ đông tính riêng)
  4. Bảo hiểm tại nạn sinh viên: 540 Đài tệ/năm
  5. Giấy phép cư trú cho sinh viên nước ngoài: 1000 Đài tệ/năm
  6. Phí bảo hiểm y tế Đài Loan: 8988 Đài tệ/năm
  7. Phí sinh hoạt: 96,000 Đài tệ/năm

Học bổng
1. Miễn toàn bộ học phí và các chi phí khác, phí tín chỉ, đồng thời cung cấp ký túc xá sinh viên.
2. Giảm một nửa học phí, các chi phí khác và phí tín chỉ.

Thông tin đăng ký
1. Trang web đăng ký: http://oia.nutn.edu.tw/article/detail/webSN/331/sn/10
2. Thời gian đăng ký: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 4 hằng năm
3. Phương thức đăng ký: Đăng ký online.