Về chúng tôi
Trường Lĩnh Đông được thành lập năm 1964 và hiện nay có 5 trường thành viên, bao gồm các chương trình đào tạo đại học và sau đại học, đa dạng trong các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, thiết kế, thời trang, quản lý thông tin và dân sinh. 


Chương trình học


Học viện Kinh doanh thương mại 

Học viện Quản lý thông tin 

 • Ngành Quản trị kinh doanh hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Quản trị kinh doanh cấp cao EMBA
 • Ngành Marketing và logistics hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Kinh doanh quốc tế hệ cử nhân và thạc sĩ
  Ngành Tài chính tiền tệ hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Thông tin kế toán và Hệ thống thông tin hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Quản lý thông tin (Ứng dụng quản lý thông tin, Thiết kế kỹ thuật số)
 • Ngành Công nghệ thông tin hệ cử nhân và thạc sĩ (Ứng dụng tự động và hệ thống thông tin, Ứng dụng công nghệ tương tác mạng thông minh, Quản lý mạng và ứng dụng đám mây, Công nghệ Sản xuất thông minh)

 

Học viện Thiết kế

Học viện Thời trang

Học viện Dân sinh 

 • Ngành Thiết kế truyền thông kỹ thuật hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Thiết kế truyền thông và hình ảnh hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Thiết kế sáng tạo sản phẩm hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Thiết kế thời trang hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Thiết kế trang phục và trang sức
 • Ngành Kinh doanh thời trang

 

 • Ngành Quản trị Du lịch - Nhà hàng khách sạn hệ cử nhân và thạc sĩ
 • Ngành Ngoại ngữ ứng dụng
 • Tiếng Anh ứng dụng
 • Tiếng Nhật ứng dụng
 • Ngành Chăm sóc và Giáo dục trẻ em

 

Học phí: NTD 73,870 – 77,280 (USD 2,463 – 2,576)
Chi phí khác:  NTD 20,134 – 30,244 (USD 672 – 1,009)
Chi phí ở ký túc xá: NTD 12,000 – 15,000 (USD 405 – 506)

Học bổng
Mỗi năm cung cấp nhiều học bổng (hỗ trợ học phí) hơn 26 nghìn tỷ đồng

Liên hệ:
Office of International Affairs
No. 1 Ling Tung Rd., Nantun District, Taichung, 408
Phone:+886-4-23892088
E-mail*:ltuoia@teamail.ltu.edu.tw
Website:https://ltu1470.video.ltu.edu.tw/

Thông tin đăng ký
Application Form: https://ltu1470.video.ltu.edu.tw/#109_2 
Campus Walk-through: https://walkinto.in/tour/Zy9SsfBSJIbJgqHozHBkI/____________ 
Campus Life: https://youtu.be/TCfSE3TMMZY