Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 1927, Đại học quốc lập Chính trị (NCCU) được xếp hạng trong 100 học viện hàng đầu trên toàn thế giới trong 6 năm qua theo QS Asia University Ranking. Trường đặc biệt mạnh là trong các ngành khoa học xã hội, nhân văn và kinh doanh.

Có 12 trường nằm trong NCCU và ba trường trong số đó (Trường Quốc tế Đổi mới, Trường Khoa học Xã hội, Trường Thương mại) được Bộ Giáo dục Đài Loan tài trợ để thúc đẩy việc học song ngữ.

Trường Thương mại NCCU là trường kinh doanh duy nhất ở Đài Loan có ba chứng chỉ quốc tế (AACSB, EQUIS, và AACSB Accounting)

Chương trình học
Hầu hết các chương trình cấp bằng của NCCU đều dành cho sinh viên quốc tế. Một số trong đó được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, và một số trong số đó được dạy song ngữ. Ngay cả các chương trình giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Trung cũng có sẵn cho sinh viên quốc tế. Các chương trình sau đây là chương trình phổ biến nhất đối với sinh viên quốc tế của trường.

•    Bậc đại học: 
Bachelor’s Degree Program, International College of Innovation
BA in Business Administration, College of Commerce
BA in Diplomacy, College of International Affairs

•    Bậc sau đại học: 
IMAS (International Master's Program in Asia-Pacific Studies) 
IMES (International Master's Program of Applied Economics and Social Development) 
IMBA (International Master of Business Administration Program) 
IMICS (International Master's Program in International Communication Studies) 
IMPIS (International Master's Program in International Studies)
GCIT (Master's Program in Global Communication and Innovation Technology)
Master of Science in Global Banking and Finance
IDAS (International Doctoral Program in Asia-Pacific Studies) 

Tất cả các chương trình cấp bằng Tiến sĩ do Trường phân viện Thương mại cung cấp đều được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Học bổng: https://oic.nccu.edu.tw/Post/1074 

Học bổng trường NCCU
-    Chương trình thử nghiệm học bổng cho sinh viên quốc tế mới đến (New Inbound International Students Scholarship Pilot Plan)
-    Miễn giảm học phí
-    Học bổng sinh viên quốc tế mới
Các học bổng khác như là : MOE Scholarship, ICDF Scholarship, Elite Scholarship

Thời gian đăng ký và cách thức
Từ 16/2- 22/3/2023, Link: https://admission.nccu.edu.tw/intladmission 

Liên hệ:
-    Bậc đại học: Ms. Lily Hsu  tại: intladm@nccu.edu.tw
-    Bậc sau đại học: Ms. Sasha Ling tại: nccugrad@nccu.edu.tw