Về chúng tôi

Trường đại học Y Trung Sơn (CSMU) được thành lập từ năm 1960. CSMU bao gồm 4 khoa, đó là: Y khoa, Nha Khoa, Khoa học và Công nghệ Y tế, Quản lý và Chăm sóc Sức khỏe. Với khoảng 21 chương trình đào tạo đai học. Trường hiện có khoảng 450 giảng viên toàn thời gian, 250 giảng viên bán thời gian và 260 nhân viên làm việc trong khuôn viên. Với khoảng 7,566 sinh viên đại học và sau đại học đang theo học tại đây. 

Ngoài ra, là một trường đại học y khoa, CSMU có 4 khu bệnh viện trực thuộc Quận Da-Ching, Quận Chung-Kang, Quận Wen-Hsin và Quận Chung-Shing. Mỗi quận đều có các chuyên khoa riêng và các cơ sở khám chữa bệnh hiện đại nhất.

Trong 54 năm qua, Trường đã đào tạo rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Họ đã cống hiến hầu hết cho việc chăm sóc y tế cho các xã hội trên toàn thế giới. Nhiều cựu sinh viên của trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong các lãnh đạo khác nhau. Trong đó có Giám đốc Sở Y tế ở Hành pháp Yuan, Thị trưởng thành phố Đài Trung, các thành viên chủ chốt trong nội các, Thành viên Quốc hội, và các chủ tịch trong các lĩnh vực liên quan đến y học và nha khoa.

Chương trình học

Khoa Y
•    Điều dưỡng
•    Xã hội học Y tế và Công tác Xã hội
•    Tâm lý học

Khoa Nha Khoa
•    Chương trình bác sĩ nha khoa sau đại học

Khoa Khoa học và Công nghệ Y tế
•    Xét nghiệm Y học và Công nghệ Sinh học
•    Vật lý trị liệu
•    Khoa học Y sinh
•    Bệnh lý ngôn ngữ nói và thính học
•    Trị liệu nghề nghiệp
•    Đo thị lực
•    Hình ảnh Y học và Khoa học X quang

 Khoa quản lý và chăm sóc sức khỏe
•    Dinh dưỡng
•    Y tế công cộng
•    Tin học Y tế
•    An toàn vệ sinh lao động
•    Hóa học Ứng dụng Y tế
•    Ngoại ngữ Ứng dụng
•    Quản lý và Chính sách Y tế
•    Quản lý chế độ ăn uống
•    Chương trình Thạc sĩ Quản lý Ngành Y tế Quốc tế

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
Tối đa có thể lên đến $40,000 NTD/năm.

Thời gian và cách thức đăng ký
-    Thời hạn: 3/2023
-    Cách thức: Qua email hoặc trực tiếp tại phòng giáo vụ đại học y Trung Sơn.
Lưu ý: Nếu nộp qua email thì vẫn phải gửi hồ sơ giấy trước qua đường bưu điện đến địa chỉ: No. 110, Section 1, Jianguo N. Rd., Taichung City 402, Taiwan, R.O.C.

Liên hệ
Phòng giáo vụ, Đại học Y Trung Sơn
Tel: 886-4-2473-0022 Ext.11112
Email: cs168@csmu.edu.tw