Về chúng tôi
Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Vân Lâm (YunTech) được thành lập vào năm 1991 gồm 5 trường thành viên là Trường Kỹ thuật, Trường Quản lý, Trường Thiết kế, Trường Khoa học Ứng dụng và Nhân văn, và Trường Tương lai với 23 chương trình đại học, 27 chương trình thạc sĩ và 13 chương trình tiến sĩ. Số sinh viên khoảng 10.000 người, 68% trong số đó là sinh viên đại học và 32% sau đại học. Trong số các giảng viên xuất sắc của trường đại học, hơn 91% có bằng tiến sĩ và 99 % đã đạt được vị trí trợ lý giáo sư hoặc cao hơn. Hơn 80% giảng viên có kinh nghiệm thực tế và 90% nhận bằng tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng ở Châu Âu, Hoa Kỳ và các nơi khác. Trường đạt được xác xếp hạng như: Top 3 trường Khoa học kỹ thuật tại Đài Loan, công nhận bởi IEET, AACSB, #201-250 về Emerging Economies 2022, #27 về Industry Income 2022, #201-300 về Impact 2022 theo THE, #801-900 về Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2022, #56 theo UI GreenMetric World University 2021.

Chương trình học

+ Xem tại: https://uel.yuntech.edu.tw/en/

+ Khóa ngôn ngữ 2022: http://clc.yuntech.edu.tw/en/course.html

Chi phí

•    Học phí: Khoảng US$1,500 đến $1,800(phụ thuộc từng khoa)
•    Kí túc xá: Khoảng US$450 (Đã bao gồm đặt cọc)
•    Sinh hoạt phí: Khoảng US$1,500

Học bổng

•    Toàn phần: Miễn học phí và cấp hàng tháng lên đến 15.000 NTD cho chương trình Tiến sĩ. và 10.000 NTD cho sinh viên hệ thạc sĩ.
•    Một phần: Miễn toàn bộ học phí và cấp sinh hoạt phí hàng tháng lên đến 8.000 NTD cho chương trình Tiến sĩ và 6.000 NTD cho sinh viên hệ thạc sĩ.
•    Miễn giảm học phí: Miễn toàn bộ học phí, miễn một nửa học phí và miễn một phần tư học phí.

Thời hạn của học bổng là một năm và các ứng viên phải nộp đơn lại hàng năm.
Số năm nộp đơn và nhận học bổng tối đa như sau:

•    Sinh viên đại học: 4 năm và 2 năm đối với sinh viên văn bằng kép
•    Sinh viên thạc sĩ: 2 năm và 1 năm cho sinh viên văn bằng kép
•    Sinh viên tiến sĩ: 3 năm và 2 năm cho sinh viên văn bằng kép

Thời hạn đăng ký và cách thức:
Kì mùa xuân 2023: 8/11/2022- 21/9/2022
Kì mùa thu 2023: vào khoảng 3/2023- 4/2023
Nộp hồ sơ online tại: https://admissions-oia.yuntech.edu.tw/intladmission/index/index/applyIntladmissionSn/30

Liên hệ:
Office of International Affairs (Người phụ trách: Ruby Liu)
Email: lxiaoru@yuntech.edu.tw
Tel: +886-5-552-4129 /Fax: +886-5-537-7453