Về chúng tôi
Đại học Đại Diệp (DYU) được thành lập vào tháng 3 năm 1990, là một trường đại học bách khoa kiểu Đức tại Đài Loan. Có 7 trường trực thuộc DYU, bao gồm: Trường Kỹ thuật, Trường Quản lý, Trường Thiết kế và Nghệ thuật, Trường Ngoại ngữ, Trường Công nghệ Sinh học và Nguồn sinh học, Trường Du lịch và Khách sạn, và Trường Điều dưỡng và Y tế. Học tập tại DYU, ngoài việc theo đuổi con đường học tập, sinh viên có thể khám phá văn hóa Đài Loan và học tiếng Trung. Để biết thêm thông tin về DYU, vui lòng truy cập trang web: https://www.dyu.edu.tw/ và các video giới thiệu về từng trường trực thuộc trên Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLr8pw_Hj6-e2fqmQjayIFKc_v1qqkZf3P)

Chương trình học

+ Chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Khoa Kỹ thuật điện (Tiến sĩ), Khoa Cơ khí và Tự động hóa (Tiến sĩ), Khoa Kỹ thuật môi trường (Thạc sĩ và Tiến sĩ), Khoa Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ), Tiến sĩ Chương trình Quản lý, Khoa Tiếng Anh.

+ Chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung

Có tổng cộng 5 chương trình Tiến sĩ, 14 chương trình Thạc sĩ và 28 chương trình Cử nhân. Ứng viên có thể đăng ký học khi đáp ứng các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ.

Học bổng

+ Học bổng Đài Loan

Sinh viên quốc tế có thể đăng ký Học bổng Chính phủ Đài Loan được cấp thông qua Cơ quan đại diện Đài Loan ở nước ngoài trước khi đến Đài Loan. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.aspx

+ Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài của Đại học Đại Diệp

Đại học Đại Diệp còn cung cấp 3 phân loại học bổng cho sinh viên nước ngoài. Thông tin chi tiết xem trong sổ tay nhập học (https://fa.dyu.edu.tw/ )

Thời hạn và cách thức đăng ký
Kỳ mùa thu 2023: 1/3- 24/7/2023
Kỳ mùa xuân 2024: 1/10- 24/12/2023
Vui lòng truy cập Hệ thống Đăng ký trực tuyến dành cho Sinh viên Quốc tế DYU để đăng ký: https://eis.dyu.edu.tw/is/
Thư gửi qua đường bưu điện và thư điện tử sẽ không được chấp nhận.