Về chúng tôi

+ Trường Đại học văn hóa Trung Hoa (CCU) nổi tiếng với tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tới 90,9% (CCU có khoảng 270.000 cựu sinh viên ở nhiều nền công nghiệp).

+ Chương trình học đa dạng (13 khoa, 62 chương trình đại học, 42 chương trình sau đại học và 10 chương trình tiến sĩ) với nguồn sách trong thư viện dồi dào (thư viện của CCU xếp thứ 5 trong số các trường đại học ở Đài Loan có bộ sưu tập sách chất lượng nhất).

+ Nguồn tài nguyên quốc tế phong phú (CCU có hơn 400 trường đối tác trên thế giới. Và số lượng sinh viên tham gia vào chương trình trao đổi sinh viên quốc tế xếp thứ 4 ở Đài Loan).

+ Xếp hạng đại học theo QS Châu Á 2022 đứng  thứ 401- 450.

+ Nhiều chương trình học bổng (CCU có đa dạng các loại học bổng với tổng giá trị là 10,000,000 NTD  mỗi năm)

Chương trình học

+ Chương trình Dự bị quốc tế (1 năm học  tiếng trung quốc + 4 năm học chương trình đại học): http://reurl.cc/pMa3vd

Sổ tay hướng dẫn đăng ký chương trình dự bị quốc tế: http://reurl.cc/GEnj6G

+ Chương trình thường (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ): https://reurl.cc/LMaWdK

Sổ tay hướng dẫn đăng ký chương trình thường: https://reurl.cc/Zb4egl

Học bổng và hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình tiếng Anh

+ Miễn/ giảm học phí (27.000 - 31.500 NTD/ kỳ)

+ Học bổng tiếng Quan thoại: tiền mặt lên đến 20.000 NTD

+ Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: tiền mặt lên đến 10.000 NTD

+ Học bổng Hwa kang: Hạng nhất: 8.000 NTD, Hạng nhì: 5.000 NTD, Hạng ba: 2.000 NTD

Liên hệ

* Địa chỉ: 55, Hwa-Kang Rd., Yang-Ming-Shan, Taipei , Taiwan 11114, R. O. C.

* Email: iadmission@pccu.edu.tw

* Website: https://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/ind

Link đăng ký: https://futurestudent.pccu.edu.tw/article/Application%2520%25E5%25A0%25B1%25E5%2590%258D%25E5%258F%258A%25E6%259F%25A5%25E8%25A9%25A2-YoINnC