Về chúng tôi

Đại học Khoa học Kỹ thuật Á Đông được thành lập từ năm 1968, khi Học viện Công nghệ Công nghiệp Phương Đông được thành lập. Ông Yu Ziang Hsu, người sáng lập Tập đoàn Viễn Đông đã tạo ra một phiên bản trường học của mình dựa trên tinh thần “Mở mang kiến ​​thức, đánh giá cao đức hạnh, ươm mầm tài năng và quốc gia thịnh vượng”. Sinh viên có cơ hội tham gia vào các chương trình dự án thực tiễn trong quá trình học để có nhiều cơ hội trải nghiệm các công việc thực tế ngoài doanh nghiệp, tích lũy thêm kinh nghiệm.


Các khóa học cấp bằng (bao gồm tất cả các khóa học dạy bằng tiếng Anh) và các khóa học tiếng Trung mà sinh viên nước ngoài có thể theo học: https://eng-rp.aeust.edu.tw/p/412-1001-3859.php?Lang=zh-tw


Khoa

Bachelor

Master

Website

Kỹ thuật điện

x

 

https://eng-rp.aeust.edu.tw/p/412-1001-4259.php

Kỹ thuật điện tử

x

x

Kỹ thuật truyền thông

x

 

Kỹ thuật vật liệu dệt may

x

x

https://eng-rp.aeust.edu.tw/p/412-1001-4260.php

Kỹ thuật cơ khí

x

 

Thiết kế công nghiệp và thương mại

x

 

Quản lý công nghiệp

x

 

https://eng-rp.aeust.edu.tw/p/412-1001-4261.php

Quản lý thông tin

x

 

Quản trị tiếp thị và phân phối

x

 

Chăm sóc sức khỏe

x

 

Y tá

x

 

Học bổng

+ Sinh viên mới nhập học:

Loại 1

 Miễn phí  100% học phí kỳ đầu tiên
Có bằng tốt nghiệp cấp 3, điểm tổng kết 3.0/4 trở lên, TOCFL cấp 2 (A2)

Loại 2

Miễn phí 75% học phí kỳ đầu tiên
Có bằng tốt nghiệp cấp 3, điểm tổng kết 2.5/4 trở lên, TOCFL cấp 2 (A2)

Loại 3

Miễn phí 50% học phí kỳ đầu tiên
Tốt nghiệp cấp 3, điểm tổng kết 2.0/4 trở lên, TOCFL cấp 2 (A2)

Loại 4

Dành cho học sinh không đạt TOCFL cấp 2: số lượng học bổng sẽ được chia cho từng khoa theo quyết định của Ủy ban học bổng của trường

+ Sinh viên đang theo học tại trường

* Bậc Đại học

Loại 1

  Miễn phí 100% học phí (điểm tổng kết trên 70 và nằm trong top 25% của lớp)

Loại 2

Miễn phí 75% học phí (điểm tổng kết trên 70 và nằm trong top 50% của lớp)

Loại 3

Miễn phí 50% học phí (điểm tổng kết trên 70)

* Bậc Thạc sĩ

Loại 1

  Miễn phí 100% học phí (điểm tổng kết trên 75 và nằm trong top 3 của lớp)

Loại 2

Miễn phí 75% học phí (điểm tổng kết trên 75 và nằm trong top 50% của lớp)

Loại 3

Miễn phí 50% học phí (điểm tổng kết trên 75)

Thời gian, phương thức và đường dẫn đăng ký:
Thời gian đăng ký từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm.
Links: https://eservice.aeust.edu.tw/recruit/aeustInternationalRecruitment/

Liên hệ:  Ms. Yang
Email: ching7720@mail.aeust.edu.tw / Telephone:886-2-7738-8000 Ext.1230