Trường Đại học Nguyên Trí là học viện tư nhân phi lợi nhuận của Đài Loan có liên kết chặt chẽ với nền công nghiệp, được thành lập bởi Tập đoàn Far Easter với hơn 250 công ty thuộc 10 lĩnh vực khác nhau. Nguyên Trí là trường đại học đầu tiên đạt danh hiệu chất lượng quốc gia năm 2003 và dành giải dự án giảng dạy xuất sắc năm 2005 do Cơ quan Giáo dục Đài Loan trao tặng. Trường cũng được công nhận là 1 trong Top 12 trường đại học Đài Loan. Đây là trường đại học song ngữ đầu tiên tại Đài Loan và trường có chương trình tiếng Anh cho cả 5 khoa.

Khoa kỹ sư (https://en.cg.yzu.edu.tw/)
Khoa kỹ sư điện tử và truyền thông  (https://www.en.yzu.edu.tw/)
Khoa thông tin (https://www.ci.yzu.edu.tw/#/english)
Khoa quản lý (https://www.cm.yzu.edu.tw/EN/Index.aspx )
Khoa khoa học xã hội và nhân văn (https://www.hs.yzu.edu.tw/page-e-3-1.html)

Học bổng:

* 20 – 100% học phí ++
* Sinh hoạt phí (chỉ dành cho bậc sau đại học)

Thời hạn nộp hồ sơ

 

Kỳ nhập học

Mở

Đóng

Kết quả

Nhập hoc

Sinh viên quốc tế

Kỳ Đông

01/3

15/4

Tháng 5

Tháng 9

Kỳ Xuân

01/9

15/10

Tháng 11

Tháng 2

Sinh viên Trung Quốc

Kỳ Đông (vòng 1)

15/10

20/11

Tháng 2

Tháng 9

Kỳ Đông (vòng 2)

15/4

15/6

Tháng 8

Tháng 9

UECOCS

UECOCS: website: cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw