Về chúng tôi
Đại học Quốc Lập Đông Hoa được thành lập vào năm 1994, với giai đoạn lập kế hoạch bắt đầu từ ba năm trước đó; đây là trường đại học tổng hợp tốt nhất tập trung vào nghiên cứu học thuật và giảng dạy ở miền Đông Đài Loan; và hiện có hơn 10.000 sinh viên, bao gồm sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có nền văn hóa và hoàn cảnh đa dạng.

Đại học có 7 trương thành viên gồm (1) Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, (2) Trường Khoa học và Kỹ thuật, (3) Trường Quản lý, (4) TrườngGiáo dục Hua-Shih, (5) Trường Nghệ thuật, (6) Trường Nghiên cứu Bản địa, và (7) Trường Nghiên cứu Môi trường và Đại dương. Trong đó bao gồm 40 chương trình cử nhân, 41 chương trình thạc sĩ và 17 chương trình Tiến sĩ. Các chương trình nằm trong ba cơ sở - Cơ sở Hualien Shou-Feng, Cơ sở Hualien Meilun và Cơ sở Pingtung - mà hầu hết các trường đều ở Cơ sở Shou-Feng.

95% giảng viên toàn thời gian có bằng Tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng ở Đài Loan và nước ngoài, và có hơn 450 trường đại học kết nghĩa trên khắp thế giới, tạo cơ hội tốt nhất cho sinh viên để phát triển và lớn mạnh và đạt được mục tiêu là để họ nhìn ra thế giới và được nhìn thấy bằng cách học tập tại trường.

Chương trình học

Trường Khoa học xã hội và nhân văn
(1) Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Giảng dạy Tiếng Trung và Thư pháp
(2) Tiến sĩ Chương trình Nghiên cứu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
(3) Tiến sĩ Quốc tế Chương trình dạy tiếng Trung như một ngôn ngữ thứ hai
(4) Khoa Luật
(5) Khoa Quản lý hành chính công
(6) Khoa Tư vấn và Tâm lý Lâm sàng
(7) Khoa xã hội học
(8) Khoa Kinh tế
(9) Khoa Đài Loan và Nghiên cứu khu vực
(10) Khoa Lịch sử
(11) Khoa tiếng Anh
(12) Khoa văn học
(13) Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

Trường Khoa học kỹ thuật
(1) Khoa Toán ứng dụng
(2) Khoa Vật lý
(3) Khoa Khoa học Đời sống
(4) Khoa Hóa học
(5) Khoa Kỹ thuật Quang điện tử
(6) Khoa Điện
(7) Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu
(8) Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin

Trường Quản lý
(1) Khoa Quản trị Kinh doanh
(2) Học viện sau đại học về quản lý hậu cần
(3) Khoa Kinh doanh Quốc tế
(4) Khoa Kế toán
(5) Khoa Quản lý thông tin
(6) Khoa Tài chính
(7) Khoa Du lịch, Nghiên cứu Giải trí và Thư giãn
(8) Chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý và Tài chính (Chương trình Quốc tế)

Học viện giáo dục Hua-Shih
(1) Khoa Giáo dục và Phát triển Tiềm năng Con người
(2) Khoa Quản lý đào tạo
(3) Khoa Giáo dục Đặc biệt
(4) Khoa Giáo dục Thể chất và Kinesiology
(5) Khoa Giáo dục Mầm non

Trường Nghệ thuật
(1) Khoa Âm nhạc
(2) Khoa Nghệ thuật và Thiết kế
(3) Khoa Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo

Trường Nghiên cứu bản địa
(1) Khoa Quan hệ Dân tộc và Văn hóa
(2) Khoa Ngôn ngữ Bản địa và Giao tiếp
(3) Khoa Bản địa và Phát triển
(4) Chương trình đại học về Công tác xã hội bản địa
(5) Chương trình Đại học về Biểu diễn và Nghệ thuật Bản địa

Trường Nghiên cứu môi trường và hải dương học
(1) Khoa Tài nguyên và Môi trường
(2) Chương trình Thạc sĩ Khoa học Môi trường và Nhân văn
(3) Sau đại học Viện Sinh học biển

Thông tin các trường: https://www.ndhu.edu.tw/p/412-1000-10164.php?Lang=en

Liên hệ
NDHU: https://www.ndhu.edu.tw/?Lang=en
Đăng ký: https://oia.ndhu.edu.tw/intl-student/campus-information/intl-admissions 
Phòng tuyển sinh quốc tế: admission@gms.ndhu.edu.tw