Về chúng tôi
Trường được thành lập vào năm 1980, đây là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan, với gần 9.500 sinh viên và hơn 500 giảng viên. Đại học quốc lập Trung Sơn thiên về nghiên cứu, nơi sinh viên sau đại học chiếm một nửa số sinh viên. Kết quả nghiên cứu của mỗi giảng viên đóng góp vào thành tích của trường đại học trong nhiều lĩnh vực học thuật, bao gồm Khoa học, Kỹ thuật, Khoa học Biển, Quản lý, Khoa học Xã hội và Nghệ thuật Tự do, đã đưa trường trở thành một trong các trường đại học hàng đầu thế giới. Trường được xếp hạng 412 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS nổi tiếng. Qua nhiều năm lãnh đạo đầy cảm hứng, trường đã đạt được thành công lớn trên nhiều phương diện: xuất sắc trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu, giữ vai trò hàng đầu như một trung tâm học thuật ở miền nam Đài Loan, và thành tích xuất sắc của sinh viên tốt nghiệp trên thị trường việc làm.

Chương trình học         

  • Trường Quản lý
  • Trường Kỹ thuật

Quản lý kinh doanh
Quản lý Thông tin, Tài chính,
Quản lý các vấn đề công,
Quản trị nhân sự,
Truyền thông Tiếp thị,
Kinh doanh quốc tế (IBBA, IBMBA)
MBA Quản lý Nguồn nhân lực Toàn cầu

Kỹ thuật điện, Quang tử,
Kỹ thuật Cơ điện và Cơ điện,
Khoa học và Kỹ thuật Máy tính,
Khoa học Vật liệu và Quang điện tử,
Kỹ thuật về môi trường,
Kỹ thuật Truyền thông,
Kỹ thuật điện,
Kĩ thuật Viễn thông

  • Trường Khoa học

Toán ứng dụng, Khoa học sinh học, Hóa học, Vật lý, Chương trình Tiến sĩ Khoa học Quốc tế

  • Trường Khoa học biển

Công nghệ sinh học biển và tài nguyên,
Môi trường và Kỹ thuật biển,
Hải dương học, Công nghệ dưới biển,
Các vấn đề về biển, Hệ sinh thái và Bảo tồn Biển,
Khoa học và Công nghệ Biển,
Chương trình cấp bằng tiến sĩ về công nghệ sinh học biển

  • Trường Y

Khoa học Y sinh, Khoa học và Công nghệ Y tế, Khoa học Dược sinh học,
Y học chính xác

  • Trường Khoa học xã hội
  • Trường Nghệ thuật tự do

Cao đẳng nghệ thuật tự do
Kinh tế Chính trị, Xã hội học, Khoa học Chính trị, Kinh tế, Nghiên cứu Trung Quốc và Châu Á - Thái Bình Dương, Giáo dục và Phát triển Con người

Văn học Trung Quốc, Âm nhạc, Nghệ thuật Sân khấu,
Triết học, Ngoại ngữ và Văn học,
Quản lý nghệ thuật và tinh thần kinh doanh

  • Trung tâm tiếng Trung

Học bổng


Đại học:
TWD 6,000 (≒USD 200)/ tháng

Thạc sĩ
Miễn trừ học phí

Tiến sĩ
Miễn trừ học phí + TWD 15,000 (≒USD 500)/tháng (Có thể có thêm sinh hoạt phí)

Đăng ký online qua link: https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20713.php?Lang=en


Kỳ học

Kỳ Đông (Tháng 9 – Tháng 1)

Kỳ Xuân (Tháng 2 – Tháng 6)

Thời hạn

15/01 – 15/3

Aug 1st – Sep 30th