Về chúng tôi
Đại học Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn được xếp vào loại hình “giảng dạy thực tế”. “Nâng cao năng lực cạnh tranh” là mục tiêu tổng thể về phát triển giáo dục của Trường, trong đó đề ra 04 mục tiêu phụ trong kế hoạch phát triển tầm trung như sau: 1. Ươm mầm tài năng công nghệ toàn diện; 2. Tăng cường giao tiếp hai chiều giữa trường học và doanh nghiệp; 3. Nâng cao hiệu quả tổng thể của trường học, 4. Bao quát cộng đồng khi phát triển tầm nhìn quốc tế. Để thực hiện bốn mục tiêu phụ này, Đại học Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn phát triển các chiến lược thực hiện, đưa các kế hoạch triển khai tập trung vào thực tiễn, nắm bắt đầy đủ xu hướng phát triển của các ngành công nghiệp chủ chốt của quốc gia và ước tính đầy đủ, thường xuyên nhu cầu nhân lực cho thị trường việc làm trong tương lai. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh vào việc liên kết với doanh nghiệp để tăng cường năng lực trong môi trường chuyên nghiệp.

Chương trình học
Các chương trình cấp bằng có sẵn cho sinh viên nước ngoài:


Trường Quản lý Khách sạn và Du lịch

★ Khoa Quản lý Thực phẩm và Đồ uống
-Lớp nghệ thuật ẩm thực Khoa Thương mại quốc tế

-Lớp quản lý

-Lớp nghệ thuật làm bánh

★ Khoa Quản lý Du lịch
-Quản lý Dịch vụ giải trí
-Quản lý Dịch vụ Vận tải và Hàng không
★ Khoa Quản lý Khách sạn

Trường Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh; Khoa Tài chính; Khoa Marketing và Quản lý hậu cần; Khoa Kế hoạch Tài chính và Thuế; Khoa Thương mại di động và Ứng dụng đa phương tiện

Trường Nhân văn và Thiết kế

★ Khoa Thiết kế Truyền thông trực quan

-Lớp trực quan

-Lớp thủ công thời trang

★ Khoa Ngoại ngữ Ứng dụng

- Lớp tiếng Nhật

-Lớp tiếng Anh

Trường Thông tin Điện và Kỹ thuật Tài nguyên

★ Khoa Thông tin và Truyền thông

Học bổng


Học bổng đầu vào (Miễn học phí)
Sinh viên nhập học đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây sẽ được giảm 50% học phí cho năm học đầu:
  • Các trường hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài đã ký thỏa thuận hợp tác với JUST giới thiệu sinh viên đăng ký nhập học có kèm thư giới thiệu của Hiệu trưởng hoặc Giám đốc cơ sở tư vấn
  •  Những người đã đăng ký nhập học riêng lẻ thông qua Ủy ban Tuyển sinh nước ngoài, kê khai rằng đây là lựa chọn đầu tiên và kèm theo thư giới thiệu của Hiệu trưởng.

Học bổng học kỳ (Miễn học phí)
1. Sinh viên nước ngoài theo học tại trường có điểm trung bình năm học trước đạt 80 điểm, nằm trong tốp 6% của lớp sẽ được miễn học phí cho năm học hiện tại.
2. Sinh viên nước ngoài có điểm trung bình của năm học trước đạt 75 điểm và nằm trong tốp 30% của lớp sẽ được miễn 50% học phí của năm học hiện tại.

Thời gian đăng ký:từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/7/2023       
https://rec.just.edu.tw/p/412-1016-3165.php?Lang=zh-tw