Về chúng tôi

Bước sang năm thứ 100, NCHU là trường đại học quốc gia dựa trên nghiên cứu toàn diện lâu đời nhất và lớn thứ ba ở Đài Loan. Bao gồm mười trường thành viên gồm Trường Nghệ thuật Tự do, Trường Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Khoa học, Trường Kỹ thuật, Trường Khoa học Đời sống, Trường Thú y, Trường Quản lý, Trường Luật và Chính trị, Trường Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính, Trường Quốc tế, Trường Công nghiệp và Sáng tạo Quốc tế. NCHU nằm ở phía nam thành phố Đài Trung và có diện tích khoảng 53 ha. Trường đại học có bốn trạm rừng thực nghiệm đặt tại Thành phố Tân Bắc (Trạm Rừng Wenshan), Hạt Nam Đầu (Trạm Rừng Huisun), Thành phố Đài Trung (Trạm Rừng Tungshih) và Thành phố Đài Nam (Trạm Rừng Hsinhua). Nó cũng có hai trang trại thử nghiệm đặt tại Wufeng và Wujih ở thành phố Đài Trung và một trạm thí nghiệm làm vườn ở Renai ở quận Nantou.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn NCHU là một trong bốn trung tâm khoa học xã hội và nhân văn lớn của cả nước, dẫn đầu một nền tảng tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực cho các nguồn lực giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài việc thực hiện một số đề tài nghiên cứu tổng hợp do Bộ Giáo dục hỗ trợ, các kết quả nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí học thuật lớn trong nước và quốc tế, một số sách học thuật quốc tế đang trong quá trình xuất bản. Điều này làm cho NCHU trở thành một nhà lãnh đạo quan trọng trong việc hướng dẫn sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn ở miền Trung Đài Loan, nâng cấp trình độ giảng dạy và nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn và thúc đẩy sự cân bằng trong phát triển nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

Chương trình cấp bằng:
https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/3-apply-to-nchu-en/3-1-degree-programs-en/3-1-2-international-students-en/3-1-2-3-academic-programs-fall-en

Học bổng
Ngoài các loại học bổng chính phủ, NCHU có các chính sách học bổng sau:

  • Sinh hoạt phí hàng tháng: 6.000 NTD, 8.000 NTD hoặc 10.000 NTD/Tháng
  • Học phí: Học phí toàn phần hoặc bán phần

Lưu ý: Học sinh có thể được cấp cả hai loại học bổng. Các loại phí như bảo hiểm, nhà ở, phí sử dụng máy tính, phụ phí đều không bao gồm trong học bổng học phí
Thông tin chi tiết: https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/1-1-about-en-2/2-8-scholarships-en/2-8-1-nchu-scholarships-en

Thời hạn đăng ký và cách thức
Kỳ mùa thu: 1/2 – 31/3
Kỳ mùa xuân: 5/9- 15/10 (chỉ cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ)
Đăng ký: https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/3-apply-to-nchu-en/3-1-degree-programs-en/3-1-2-international-students-en/3-1-2-2-application-procedure-en

Liên hệ
Tel: 886-4-2284-0206 ext.35
Fax: 886-4-2285-7313
E-Mail: oiastudent@email.nchu.edu.tw