•    Để biết thêm về TCU, vui lòng truy cập thư mục trực tuyến: https://tinyurl.com/TCU-Information-Folder

•    TCU-Giới thiệu chi tiết: https://tinyurl.com/TCU-Details-Introduction

•    TCU-Các đường link thông tin: https://tinyurl.com/TCU-Information-Links

•    Xem video thương mại của chúng tôi trước!: https://tinyurl.com/TCU-Commercial

Tại sao lại là TCU?

•    Trường đại học xếp hạng hàng đầu - TCU được xếp hạng 67 trên thế giới, xếp thứ 10 châu Á và trong top đầu danh sách các trường đại học ở Đài Loan theo Times Higher University Impact Ranking năm 2019.

•    Xuất sắc trong giáo dục - Trường Đại học Y của TCU được xếp hạng thứ 5 trong số tất cả các trường đai học Y ở Đài Loan.

•    Kết nối toàn cầu với các trường đại học liên kết và các văn phòng chi hội địa phương của Tzu Chi.

•    Cộng đồng sinh viên đa văn hóa

•    Hỗ trợ tài chính mạnh mẽ

•    Khuôn viên nhân đạo

•    Đổi mới nghiên cứu

Đại học Tzu Chi (TCU) lấy con người làm trung tâm, tập trung vào nghiên cứu và giáo dục để đào tạo ra các thế hệ chuyên gia giàu lòng nhân ái, sẵn sàng tạo ra sự khác biệt trên thế giới.

Cơ hội nghề nghiệp: mạng lưới liên kết trên toàn cẩu của Tzu Chi cung cấp cơ hội thực tập và việc làm (các cơ sở giáo dục, đài truyền hình AAI, đài phát thanh, bệnh viện, quỹ từ thiện)

Độc lập tài chính:
- Vừa học vừa làm ở Đài Loan: cơ hội việc làm bán thời gian với mức lương tối thiểu 168 USD/ giờ

Thông tin học bổng

•    Học bổng toàn phần

•    Học phí và chi phí du học

•    Chi phí sinh hoạt 

•    Khóa học tín chỉ tiếng Anh đầy đủ về Y Sinh

•    Học bổng cho sinh viên tài năng của Taiwan Tzu Chi

Học thuật (các ngành học): http://tcueng.tcu.edu.tw/academics/
Học phí và Học bổng: https://tinyurl.com/TCU-Tuition-and-Scholarship
Trang web đăng ký hồ sơ: https://admissions.tcu.edu.tw/?page_id=5125

Liên hệ chúng tôi
Đại học Tzu Chi - Văn phòng Các vấn đề quốc tế
ĐT: + 886-3-8565301 # 1016 ; Email: tcuoia@gms.tcu.edu.tw
Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 12 giờ chiều, 1 giờ 30 chiều - 5 giờ 30 chiều
Trang web: https://www.tcu.edu.tw/
Trang Facebook:  https://www.facebook.com/tcuoia
Trang Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfBgEjugZZALeZPyJilOVKw
Instagram: https://instagram.com/studyintcu
LINE Trò chuyện mở: https://tinyurl.com/TCU-QA-Open-Chat