Về chúng tôi
Đại học KHKT Quốc lập Hồ Vĩ là trường đại học công nghệ top 10 và nổi tiếng với các nghiên cứu về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật hàng không, máy móc thông minh, sản xuất thông minh và quản lý công nghiệp…Đại học có 4 trường thành viên và 20 khoa; bao gôm 18 Chương trình Bằng Thạc sĩ và 2 Chương trình Bằng Tiến sĩ. Dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục (MOE), nhà trường đang theo đuổi các cơ hội hợp tác quốc tế với các trường đại học nổi bật tại Việt Nam bao gồm chương trình cấp bằng, chương trình trao đổi và liên kết nghiên cứu.

Chương trình tuyển sinh

Trường Kỹ thuật:
-    Khoa Cơ khí và Máy tính hỗ trợ
-    Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu
-    Khoa Kỹ thuật Thiết kế Cơ khí
-    Khoa Cơ khí Điện
-    Khoa Kỹ thuật Tự động hóa
-    Khoa Kỹ thuật Phương tiện
-    Khoa Kỹ thuật Hàng không

Trường Kỹ thuật Điện và Máy tính:
-    Khoa Kỹ thuật Điện quang
-    Khoa Kỹ thuật Điện
-    Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin

Trường Quản lý:
-    Khoa quản lý công nghiệp
-    Khoa quản lý thông tin
-    Khoa Tài chính
-    Khoa Quản trị Kinh doanh

Trường Khoa học và Nghệ thuật Ứng dụng
-    Khoa công nghệ sinh học
-    Khoa Thiết kế Đa phương tiện
-    Khoa Thư giãn và Giải trí

Học bổng

a.    Miễn giảm học phí
b.    Sinh hoạt phí hàng tháng:
+ Thạc sĩ: 4,000-8,000 NTD
+ Tiến sĩ: 8,000-15,000 NTD
 

Đăng ký và liên hệ
Hạn đăng ký: 31/10/2022

  1. Điền form online: http://enrollstudents3.sys.nfu.edu.tw/ins32/
  2. Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp đến trường
  3. Đóng phí ghi danh: 1,000NTD/ 40USD/ người (tối đa đăng ký 3 khoa)
  4. Hướng dẫn đăng ký: https://enrollstudents.nfu.edu.tw/main/60005/download/111

Liên hệ: oia@nfu.edu.tw