Về chúng tôi
Đại học Đạm Giang (TKU) được thành lập vào năm 1950, là một trong những trường đại học tư thục lâu đời nhất tại Đài Loan với 4 cơ sở, 8 trường thành viên và hơn 24.000 sinh viên (trong đó có 1.735 sinh viên nước ngoài). Trong 25 năm liên tiếp, sinh viên tốt nghiệp TKU được bình chọn là “Sự yêu thích của Doanh nghiệp” trong một cuộc khảo sát do Tạp chí Cheers Business thực hiện. TKU đã thúc đẩy khái niệm về ba mục tiêu của Giáo dục: Toàn cầu hóa, Giáo dục định hướng thông tin và Giáo dục định hướng tương lai. TKU cung cấp 10 chương trình cấp bằng giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên bên cạnh 800 khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là trường đại học đầu tiên ở Đài Loan thành lập “Chương trình Du học cho sinh viên năm ba”. TKU đã và đang tích cực thực hiện quốc tế hóa về hợp tác học thuật với 254 trường đại học từ 42 quốc gia. TKU vinh dự nhận được Giải thưởng Xuất sắc trong Đánh giá Quốc tế hóa Khuôn viên của Bộ Giáo dục Đài Loan.

Chương trình học
Thông tin các chương trình học xem tại: https://english.tku.edu.tw/Academics.asp

Các chương trình cấp bằng giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin (Đại học/ Thạc sĩ)
- Kinh doanh và Quản lý (Thạc sĩ)
- TKU-QUT Chương trình bằng kép về Tài chính (Thạc sĩ)
- Kinh doanh quốc tế (Đại học)
- Quản lý tài chính toàn cầu (Đại học)
- Ngoại giao và Quan hệ quốc tế (Đại học)
- Quản lý du lịch quốc tế (Đại học)
- Ngôn ngữ Anh (Đại học)
- Chính trị và Kinh tế toàn cầu (Đại học)

Học bổng

+ Yeo Lan Scholarship: https://tinyurl.com/yeolanscholarship

+ Học bổng đầu vào: http://www.oieie.tku.edu.tw/en/LinkStudent/Scholarships

Thời hạn và cách thức đăng ký
Tham khảo link dưới đây: https://adms.tku.edu.tw/Front/AdmissionInfo/foreignstudenttku/admissiointhefallclass/Page.aspx?id=akDnKAzupVM=
Nhập học qua hệ thống online tại: http://english.tku.edu.tw/Admissions.asp

Liên hệ
Email: atbx@mail.tku.edu.tw
Facebook: https://www.facebook.com/TKUOICSA