Về chúng tôi

- Trường nằm ở phía bắc Đài Loan, ở trung tâm thành phố Tân Đài Bắc, là một trong những trường đại học thuận tiện nhất ở Đài Loan.
- Năm 2016 ~ 2022: trường có 7 năm liên tiếp được các công ty yêu thích.
- Trong 5 năm liên tục (2018 ~ 2022) được Bộ Giáo dục công nhận “Kế hoạch tu dưỡng sâu rộng giáo dục đại học”.
- Trường đạt chứng nhận đánh giá cao nhất của ACCSB, Hiệp hội Đánh giá Đài Loan và IEET
- Các trường liên kết được thành lập với 116 trường ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.
- Đồng tổ chức hệ thống giáo dục kép với "Đại học Bang San Francisco" ở Hoa Kỳ và "Đại học Middlesex" ở Vương quốc Anh

Học bổng

Dựa trên lệ phí của sinh viên trong nước cho năm nộp đơn, cách tính như sau:

    Học bổng Loại A: Số tiền là tổng của 3 hạng mục sau:

 (1) Học phí và các khoản phí khác;
 (2) Khoản chi phí ăn ở ký túc xá của trường;
 (3) Trợ cấp sinh hoạt 96.000 Đài tệ mỗi năm.

    Học bổng Loại B: Số tiền là tổng của hai khoản sau:

 (1) Học phí và các khoản phí khác;
 (2) Khoản chi phí ăn ở ký túc xá của trường.

    Học bổng loại C:

 (1) C-1: Số tiền là tổng số tiền học phí và các khoản phí khác.
 (2) C-2: Số tiền bằng 1/2 tổng học phí và các khoản phí khác.
 (3) C-3: Số tiền bằng 1/3 tổng học phí và các khoản phí khác.

Link báo danh: https://englishweb.chihlee.edu.tw/p/412-1026-2380.php?Lang=zh-tw