Về chúng tôi:

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bành Hồ nằm trên quần đảo mỹ lệ Bành Hồ với các cảnh quan nổi tiếng, nơi thu hút nhiều khách du lịch quốc tế. Trường có môi trường giảng dạy chuyên nghiệp, cung cấp các khóa học đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ. Ngoài ra, trường còn tạo điền kiện thuận lợi cho sinh viên được thực tập trong ngành công nghiệp du lịch. Một trong những lý do sinh viên lựa chọn học tại đây đó là mức học phí thấp nhất so với tất cả các trường đại học khác của Đài Loan. 

Chương trình học:

Trường có 3 đơn vị trực thuộc gồm 12 bộ môn:

•    Nuôi trồng thủy sản (gồm hệ thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản và nguồn lợi thủy sản)
•    Khoa học thực phẩm (gồm hệ thạc sĩ)
•    Kỹ sư thông tin
•    Kỹ sư truyền thông
•    Kỹ sư điện (gồm hệ thạc sĩ)
•    Du lịch và giải trí (gồm hệ thạc sĩ)
•    Quản lý khách sạn
•    Giải trí
•    Quản lý thông tin
•    Tiếp thị và quản trị dịch vụ hậu cần (gồm hệ thạc sĩ ngành Quản lý ngành Dịch vụ)
•    Quản lý vận tải hàng hải
•    Ngoại ngữ ứng dụng

Thời gian đăng ký:

Năm học 2023 – 2024, thời gian đăng ký dự kiến từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 (tuỳ thuộc vào thông báo tuyển sinh của trường).

Liên hệ: