Về chúng tôi

“Đại học tăng trưởng trong hiệu năng  năm 2022”, Đại học Phùng Giáp (FCU) lọt top các trường tư thục.

Được xếp hạng nhất trong danh sách trường có số sinh viên tốt nghiệp đại học tư được thuê nhiều nhất vào năm 2021 & 2022 bởi “Global Views Monthly”.

"Các trường đại học tốt nhất ở Đài Loan":  FCU được xếp hạng đầu trong số các trường đại học tư thục toàn diện.

Tất cả các khoa liên quan đến kỹ thuật đều được IEET công nhận và tất cả các khoa liên quan đến kinh doanh đều được AACSB công nhận.

Các chương trình nổi bật

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế là chương trình 1 + 4 (năm đầu tiên học tiếng Trung) và không yêu cầu bằng chứng về trình độ tiếng Trung để đăng ký. Có 6 khoa trong chương trình:

+ Khoa Cơ khí và Kỹ thuật Máy tính hỗ trợ

+ Khoa Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý Hệ thống

+ Khoa Kỹ thuật Hóa học

+ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

+ Khoa Xây dựng

+ Khoa Kỹ thuật và Bảo tồn Tài nguyên nước

Chương trình dự bị đại học cho sinh viên năm nhất quốc tế (Pre-major Program for International Freshman Students) Chương trình một năm này sẽ giúp sinh viên có được bộ kỹ năng cần thiết cho chương trình học tương lai tại FCU.

Học bổng
FCU cung cấp ba loại học bổng / hỗ trợ tài chính cho năm học đầu tiên. Học bổng / hỗ trợ tài chính sẽ được trao trong hai học kỳ. (120.000NTD / năm 60.000NTD / năm , Phụ cấp sinh hoạt)

Thời hạn đăng ký:
Học kỳ mùa xuân 2023:  Tháng 9 - Tháng 11
Học kỳ mùa thu & Chương trình Dự bị Quốc tế 2023:  Tháng 11 - Tháng 6