Từ 31/5/2019, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Cục Hợp tác quốc tế (CIEC) dừng hoạt động xác nhận văn bằng cho sinh viên làm thủ tục đi du học tại Nhật Bản. CIEC đã xử lý tất cả những hồ sơ nhận từ trước ngày 30/5/2019.

CIEC xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giữa Cục Hợp tác quốc tế (trước đây là Cục Đào tạo với nước ngoài) và Hiệp hội hỗ trợ phát triển Giáo dục tiếng Nhật, xin cảm ơn các đối tác, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã sử dụng dịch vụ xác nhận văn bằng tại CIEC.