Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) hỗ trợ ứng viên đang làm thủ tục đi học nước ngoài, xin VISA, lưu học sinh Việt Nam gửi báo cáo học tập, báo cáo tốt nghiệp, xin gia hạn, điều chỉnh… có nhu cầu liên quan tới dịch thuật tài liệu hồ sơ, công chứng, sao y giấy tờ.

Bước 1: Khách hàng gửi giấy tờ cần dịch thuật, sao y, công chứng và cung cấp đầy đủ thông tin :

- Ngôn ngữ cần dịch (Ví dụ : Anh -> Việt)

- Số bản Công chứng, Số bản sao y

- Hình thức nhận bản dịch, công chứng (lựa chọn 2 hình thức là nhận trực tiếp hoặc nhận qua thư chuyển phát đảm bảo). Nếu nhận qua chuyển phát, khách hàng ghi rõ địa chỉ và số điện thoại di đồng người nhận.

Nếu khách hàng chưa rõ số lượng hay hình thức dịch thuật, công chứng, nhân viên CIEC sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn cụ thể.
Lưu ý :
- Ngôn ngữ cần dịch : Tiếng Anh sang tiếng Việt, Tiếng Nga sang tiếng Việt, Tiếng Nga sang tiếng Anh, Tiếng Anh sang tiếng Việt …
- Dấu công chứng có 2 loại là dấu Văn phòng Công chứng và dấu Dịch thuật Công chứng Nhà nước (dấu Sở Tư pháp Hà Nội), thông thường với các văn bản chỉ cần dấu văn phòng công chứng là đủ giá trị pháp lý, trừ một vài trường hợp đặc biệt yêu cầu dấu Sở Tư pháp như Hồ sơ xin cấp VISA Hàn Quốc. Khác hàng nếu yêu cầu dấu Sở Tư pháp vui lòng nêu rõ trong email hoặc khi trao đổi trực tiếp.

Bước 2: Sau khi nhận thông tin, CIEC sẽ gửi báo giá tới khách hàng. Báo giá sẽ nêu rõ đơn giá ứng với từng ngôn ngữ cần dịch; giá mỗi bản công chứng, sao y; tổng thành tiền và giá chuyển phát tài liệu.
Cùng với báo giá là thông tin về hình thức thanh toán.
CIEC hỗ trợ 2 hình thức thanh toán là tiền mặt (trả trước khi tới gửi tài liệu trực tiếp) hoặc chuyển khoản.
Lưu ý :
- Giá công chứng tính theo bản, một bản có thể gồm nhiều trang với 1 dấu công chứng
- Giá sao y tính theo số trang tài liệu
- Giá dịch thuật tính theo từng loại ngôn ngữ với đơn vị là trang, và thông thường tính 300 chữ là 1 trang

Bước 3: Đối với một số trường hợp yêu cầu cao về độ chính xác của bản dịch (nhiều từ chuyên ngành, tên luận án Tiến sĩ), CIEC sẽ gửi bản dịch cho khách hàng kiểm tra để hiệu chỉnh trước khi gửi lấy dấu công chứng.

Bước 4: Sau khi có bản dịch, công chứng, CIEC sẽ gửi tới khách hàng hoặc hỗ trợ gửi hồ sơ (theo như đăng ký tại bước 1). Khách hàng lưu ý nếu muốn nhận thêm file scan bản dịch cần thông báo trước.

Để được hỗ trợ về hồ sơ, khách hàng vui lòng liên hệ đến Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC), Cục Hợp tác quốc tế qua email: dichthuat@ciec.vn hoặc hotline: 024.6689.3555.