­­­Kính gửi: Quý đơn vị, cá nhân

Để đảm bảo cho các cá nhân, tổ chức thuận lợi trong công tác nhận Phiếu dự thi và Chứng chỉ + Bảng điểm thi TopJ. Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin gửi tới quý vị bảng giá cước Chuyển phát nhanh.

I. Bảng giá cước chuyển phát nhanh phiếu dự thi (VNĐ)

Số lượng (Bộ)

Hà Nội

Liên tỉnh

Từ 01 – 04

30.000

40.000

Từ 05 – 09

40.000

50.000

Từ 10 - 19

50.000

60.000

Từ 20 – 44

60.000

70.000

Từ 45 – 69

70.000

80.000

Từ 70 – 99

80.000

90.000

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRÊN ĐÃ BAO GỒM PHÍ PHÁT TẬN TAY ĐẠI DIỆN ĐẾN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

 

II. Bảng giá cước chuyển phát nhanh chứng chỉ và bảng điểm (VNĐ)

 

SỐ LƯỢNG (Bộ)

Hà Nội

Liên tỉnh

Từ 01 – 04

50.000

60.000

Từ 05 – 09

60.000

70.000

Từ 10 – 19

70.000

80.000

Từ 20 – 44

80.000

90.000

Từ 45 – 69

90.000

100.000

Từ 70 - 99

100.000

110.000

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRÊN ĐÃ BAO GỒM PHÍ PHÁT TẬN TAY ĐẠI DIỆN ĐẾN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYỂN PHÁT NHANH:

Liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế và gửi thông tin theo mẫu:

  • Họ và tên đại diện nộp hồ sơ
  • Tên công ty
  • Địa chỉ
  • Điện thoại di động của đại diện nộp hồ sơ + Điện thoại cố định của công ty.