Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Trường Đại học tỉnh Chungbuk - Hàn Quốc

Trường Đại học tỉnh Chungbuk - Hàn Quốc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỈNH CHUNGBUK   Về chúng tôi Trường Đại học tỉnh Chungbuk là trường giáo dục nghề nghiệp có uy tín bậc nhất ở khu vực Chungcheongbuk, Hàn Quốc. Trường dẫn...

Đại học Gangdong - Hàn Quốc

Đại học Gangdong - Hàn Quốc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GANGDONG Về chúng tôi Trường Đại học Gangdong là trường đại học tư thục tại Hàn Quốc, với tiêu chí lấy ngành công nghiệp làm trung tâm, đào tạo...

Đại học Chung Cheong - Hàn Quốc

Đại học Chung Cheong - Hàn Quốc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNG CHEONG   Về chúng tôi Trường Đại học Chung Cheong được thành lập vào tháng 3/1983 với triết lý sáng lập là “Chân thành - Hợp tác - Sáng...

Trường Đại học Konkuk - Hàn Quốc

Trường Đại học Konkuk - Hàn Quốc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONKUK Về chúng tôi Trường Đại học Konkuk là trường đại học tư thục được thành lập năm 1931, cung cấp các chương trình đào tạo cử nhân, thạc...

Trương Đại học khoa học Y tế Chungbuk

Trương Đại học khoa học Y tế Chungbuk
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Y TẾ CHUNGBUK Về chúng tôi  Trường Đại học Khoa học Y tế Chungbuk là trường duy nhất đào tạo nhân lực nước ngoài ngành công nghiệp...