Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Ngày hội Giáo dục Toàn cầu năm 2023

Ngày hội Giáo dục Toàn cầu năm 2023
Tiếp nối thành công của sự kiện được tổ chức năm 2022 với sự tham dự của hơn 4.000 học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, tháng 3/2023...