Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "Shizuoka" - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Đại học Shizuoka, Nhật Bản

Đại học Shizuoka, Nhật Bản
Đại học Shizuoka được thành lập năm 1987 tại Yada, thành phố Shizuoka, là nơi có thể nhìn thấy núi lửa hùng vĩ Fuji. Trường là cơ sở giáo dục...