Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Á - Trang 11 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Á

Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Đại học Hanyang, Hàn Quốc
Đại học Hanyang được xây dựng vào năm 1939. Trường đại học Hanyang có 2 khuôn viên, khuôn viên chính nằm ở...

Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc

Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc
Đại học Chung-Ang (hay còn gọi là Đại học Trung tâm, viết tắt là CAU) là một trường đại học tư thục danh tiếng có trụ sở...