Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Á - Trang 16 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Á

Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản

Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản
Trường Đại học Kanazawa có tiền thân là trung tâm tiêm chủng Hikiso được thành lập từ năm 1862. Đến năm 1949, trường chính thức đổi tên...

Đại học Chuo, Nhật Bản

Đại học Chuo, Nhật Bản
Đại học Chuo được thành lập vào năm 1885 và từ đó đã giảng dạy trên một truyền thống giáo dục thực tế dựa trên chủ...

Đại học Kansai, Nhật Bản

Đại học Kansai, Nhật Bản
Đại học Kansai được thành lập vào năm 1886, tiền thân là Trường Luật Kansai – có bề dày 130 năm lịch sử hình thành và phát...

Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Đại học Hanyang, Hàn Quốc
Đại học Hanyang được xây dựng vào năm 1939. Trường đại học Hanyang có 2 khuôn viên, khuôn viên chính nằm ở...

Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc

Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc
Đại học Chung-Ang (hay còn gọi là Đại học Trung tâm, viết tắt là CAU) là một trường đại học tư thục danh tiếng có trụ sở...