Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Á - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Á

Đại học Trường Canh - Chang Gung University

Đại học Trường Canh - Chang Gung University
Về chúng tôi Đại học Trường Canh (CGU), một trường đại học hiện đại và hướng về nghiên cứu với tinh thần kinh doanh, được thành lập bởi gia đình họ...

Đại học Khoa học và Công nghệ Trí Lý

Đại học Khoa học và Công nghệ Trí Lý
Về chúng tôi - Trường nằm ở phía bắc Đài Loan, ở trung tâm thành phố Tân Đài Bắc, là một trong những trường đại học thuận tiện nhất ở Đài...

Đại học Hoa Phạm - Huafan University

Đại học Hoa Phạm - Huafan University
Về chúng tôi Trường Đại học Hoa Phạm (HFU) là trường đầu tiên tại Đài Loan tích hợp công nghệ VR/AI/Maker trong giảng dạy. Là một trường đại học với vẻ...

Đại học Đạm Giang - Tam Kang University

Đại học Đạm Giang - Tam Kang University
Về chúng tôi Đại học Đạm Giang (TKU) được thành lập vào năm 1950, là một trong những trường đại học tư thục lâu đời nhất tại Đài Loan với 4...