Bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2015-2016 theo hệ thống QS (Quacquarelli Symonds) vừa được công bố. Học viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT) tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng thường niên này, trong khi các đại học có tiếng khác thay đổi thứ hạng.

top%20univercity.jpg

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2015-2016 (Ảnh: topuniversities.com)

Theo bảng xếp hạng của năm 2015-2016 được công bố, Đại học Harvard đã tăng từ vị trí thứ tư năm ngoái lên vị trí thứ hai trong năm nay, vượt qua Đại học Cambridge. Imperial College London, đứng thứ hai năm ngoái, tụt xuống thứ tám, trong khi thứ hạng của Đại học Oxford và University College London cũng giảm trong bảng xếp hạng.

Mặc dù vậy, Anh vẫn duy trì danh tiếng là đất nước có nền giáo dục đại học mang đẳng cấp thế giới khi London là thành phố duy nhất trên thế giới có bốn trường đại học nằm trong top 50, hơn Boston và New York (có 3 trường) Paris, Sydney, Hồng Kông và Bắc Kinh (2 trường).

100 đại học hàng đầu thế giới 2015-2016:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Harvard University

3= University of Cambridge

3= Stanford University

5. California Institute of Technology (CALTECH)

6. University of Oxford

7. UCL (University College London)

8. Imperial College London

9. Eth Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

10. University of Chicago

11. Princeton University

12. National University of Singapore (NUS)

13. Nanyang Technological University (NTU)

14. École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

15. Yale University

16. Johns Hopkins University

17. Cornell University

18. University of Pennsylvania

19= Australian National University (ANU)

19= Kings College London KCL)

21. University of Edinburgh

22. Columbia University

23. École normale supérieure, Paris (ENS Paris)

24. McGill University

25. Tsinghua University

26. University of California Berkeley, Berkeley (UCB)

27. University of California, Los Angeles (UCLA)

28. The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)

29. Duke University

30= University of Michigan

30= University of Hong Kong (HKU)

32. Northwestern University

33. University of Manchester

34. University of Toronto

35. London School of Economics and Political Science (LSE)

36. Seoul National University (SNU)

37. University of Bristol

38. Kyoto University

39. The University of Tokyo

40. Ecole Polytechnique Paristech

41. Peking University

42. The University of Melbourne

43. KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology

44. University of California, San Diego (UCSD)

45. The University of Sydney

46= The University of New South Wales (UNSW)

46= The University of Queensland (UQ)

48. University of Warwick

49. Brown University

50. University of British Columbia

51= The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

51= Fudan University

53. New York University (NYU)

54. University of Wisconsin-Madison

55. University of Amsterdam

56. Tokyo Institute of Technology

57. City University of Hong Kong

58. Osaka University

59. University of Illinois at Urbana-Champaign

60. Technische Universitat Munchen

61. Durham University

62= Carnegie Mellon University

62= University of Glasgow

64. Delft University of Technology

65. University of Washington

66. Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg

67. Monash University

68. University of St Andrews

69. University of Copenhagen

70= National Taiwan University (NTU)

70= Lund University

70= Shanghai Jiao Tong University

70= University of Nottingham

74. Tohoku University

75. Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen

76. University of Birmingham

77. University of Texas at Austin

78. Trinity College Dublin (TCD)

79. University of North Carolina, Chapel Hill

80. University of Sheffield

81. University of Southampton

82= The University of Auckland

82= Katholieke Universiteit

84. Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)

85= University of California, Davis (UCD)

85= University of Zurich

87= University of Leeds

87= Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

89= Purdue University

89= University of Geneva

91. Boston University

92. KTH, Royal Institute of Technology

93. KIT, Karlsruher Institute Fur Technologie

94. Utrecht University

95. Leiden University

96= University of Helsinki

96= University of Alberta

98. The University of Western Australia (UWA)

99. Ohio State University

100. University of Groningen

 

Nguồn: The Telegraph