Dựa trên dự đoán về sự bùng nổ trong ngành công nghiệp dược phẩm trong tương lai, Đại Học Griffith đã đưa ra Chương trình Cử nhân Hóa Dược đầu tiên ở Úc.

Chương trình này xây dựng lộ trình cho sinh viên tiến tới sự nghiệp trong ngành Hóa Dược, nghiên cứu thuốc, dược phẩm, công nghệ sinh học và các ngành Y tế khác.

Giáo sư Andrew Davey cho biết: “Từ nghiên cứu phát minh thuốc đến ứng dụng lâm sàng, từ dược phẩm cho cộng đồng đến điều dưỡng và quản lý dược phẩm, có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong ngành này.”

Chương trình Cử nhân Hóa Dược cũng bao gồm cơ hội văn bằng kép kết hợp với chuyên ngành quản lý kinh doanh hoặc Luật tạo điều kiện cho sinh viên học chuyên ngành trong lĩnh vực chính.

Giáo sư Andrew Davey – Viện Y tế Menzies – Đại Học Griffith

Tùng Anh (CIEC) – Theo Study Options