Tên học bổng: Học bổng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 2015
Các loại học bổng cụ thể:
Các học bổng bậc Đại học   
* Regional Undergraduate Scholarship Program

* Ibni Sina Medical Sciences Scholarship Program

* Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program

* Islamic Theology Scholarship Program

* Art Scholarship Program

* Sport Scholarship Program

* Ali Kuscu Science & Technology Scholarship Program

* Ibni Sina Medical Sciences Scholarship Program

* Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program

* Islamic Theology Scholarship Program

* Art Scholarship Program

* Sport Scholarship Program

Số lượng: Không hạn chế
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2014
Các thông tin khác về chi tiết học bổng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia các ứng viên quan tâm xin tham khảo tại văn bản đính kèm./.