Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland thuộc chương trình Ireland Fellows Programme – Asia bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2021-2022 để theo học thạc sĩ tại các Trường Đại học và Học viện Công nghệ của Ireland, cho các ngành học sau: 

-Biến đổi khí hậu, Môi trường, Biển, Phát triển bền vững, GIS (Hệ thống thông tin địa lý) 

-Chế tạo và Công nghệ bền vững 

-Nghiên cứu phát triển, Nhân quyền, Quan hệ quốc tế, Chính trị, Chính sách công 

-Luật Quốc tế, Luật Nhân quyền, Luật Kinh doanh  

-Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học  

-Giáo dục  

-Xã hội học, Chính sách xã hội, Nghiên cứu xã hội 

-Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới, Bình đẳng 

-Công nghệ thông tin, Truyền thông, Đa phương tiện kỹ thuật số  

-Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý dự án, Quản lý chiến lược  

-Khoa học thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm  

-Du lịch và quản lý khách sạn  

Hạn nộp hồ sơ: Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020 

Đây là Chương trình học bổng DUY NHẤT của Đại sứ quán Ireland trong năm nay.  

Thông tin chi tiết tại:  

https://www.irishaidfellowships.ie/strands/ireland-fellows-programme-asia 

Đề nghị ứng viên theo dõi thông tin trên các trang sau:

www.facebook.com/irishembassyinvietnam 

www.facebook.com/educationinirelandvietnam