1.Giới thiệu chương trình
Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm các ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) năm 2021. VSP cung cấp tài trợ cho các học giả Việt Nam đến giảng dạy và / hoặc thực hiện nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong năm tháng (tài trợ một học kỳ) hoặc chín tháng (tài trợ hai học kỳ).

Được thành lập vào năm 1946 và được tài trợ bởi Quốc hội Hoa Kỳ, Chương trình Fulbright nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi học thuật và văn hóa. Fulbright VSP là một chương trình học bổng cạnh tranh, dựa trên thành tích. Những người nộp đơn thành công được cấp một khoản phụ cấp để trang trải chi phí sinh hoạt, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho toàn bộ thời hạn của khoản trợ cấp, và phương tiện đi lại đến và đi từ Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright tại Việt Nam phối hợp với Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) giúp đưa các học giả vào các cơ sở đăng cai phù hợp tại Hoa Kỳ.
VSP tích cực khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người dân từ tất cả các tỉnh nộp đơn. Nó dành cho tất cả các ứng cử viên đủ điều kiện thông qua cuộc thi mở trên cơ sở thành tích học tập và nghề nghiệp mà không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc liên kết.

2.Quyền lợi tham gia
Những người tham gia Chương trình Học giả Việt Nam Vietnamese Scholar Program được cấp một khoản phụ cấp để trang trải chi phí sinh hoạt, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn trong suốt thời gian tài trợ. Các khoản tài trợ điển hình trong năm tháng (tài trợ một học kỳ) hoặc chín tháng (trợ cấp hai học kỳ). Người tham gia cũng được cung cấp phương tiện di chuyển đến và đi từ Hoa Kỳ. IIE giúp đặt các học giả tại các cơ sở chủ quản thích hợp ở Hoa Kỳ.

3.Điều kiện tham gia
-Ứng viên của các ngành khác nhau trong khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ được hoan nghênh nộp đơn. Cuộc thi dành cho tất cả các ứng viên đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sau: là công dân Việt Nam; có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (hoặc bằng cấp tương đương trong một số ngành nghề cụ thể); và có đủ kỹ năng tiếng Anh để thực hiện nghiên cứu và / hoặc thuyết trình tại Hoa Kỳ.
-Ứng viên phải là giảng viên đại học, quan chức chính phủ, chuyên gia khu vực tư nhân, làm việc tại cơ quan tư vấn hoặc làm những công việc tương tự. Các ứng viên sẽ được mong đợi có một hồ sơ đáng kể về thành tích học tập hoặc nghề nghiệp. Người nộp đơn phải cư trú tại Việt Nam trong suốt quá trình đề cử và lựa chọn, và họ phải trở về Việt Nam sau khi hoàn thành thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ.

4.Deadline nộp hồ sơ:17h ngày 15/10/2020

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
Số 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024.6689.3555; Website: www.ciec.vn