Đại sứ quán nước Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng tại Trường Đại học Muhammadiyah Yogyakaria (UMY), cụ thể như sau:

Chế độ học bổng: Miễn học phí và chi phí sinh hoạt trong quá trình học tập tại trường.

Bậc học dự tuyển: Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thời hạn nộp hồ sơ:
          - Bậc đại học: 15/7/2020;
          - Bậc thạc sĩ, tiến sĩ: 15/7/2020 đối với kỳ nhập học tháng 9/2020 01/10/2020 đối với kỳ nhập học tháng 01/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng, ứng viên có thể tham khảo tại tài liệu đính kèm theo thông báo hoặc website của UMY tại địa chỉ https://www.umy.ac.id/en.
Thông tin liên hệ: Ms. Lê Anh Thư, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, số điện thoại +84 93 456 8906, email: hanoi.kbri@kemlu.go.id

Ứng viên có nhu cầu hỗ trợ về hồ sơ học bổng của UMY vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế,
Số 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội,
Điện thoại: (+84)24.6689.3555,
Email: info@ciec.vn.