Cục Hợp tác quốc tế thông báo Chương trình học bổng DUO-Bỉ/Wallonia-Brussels (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp)  do Học viện Nghiên cứu và Giáo dục đại học (ARES) quản lý với mục đích thúc đẩy trao đổi người học giữa Bỉ/Wallonia-Brussels và các nước Châu Á là thành viên của ASEM châu Á trên cơ sở cân bằng và lâu dài.

Chương trình học bổng trao đổi DUO-Bỉ/Wallonia-Brussels nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021 (theo giờ Bỉ).

Theo Chương trình học bổng này, sinh viên/giảng viên các trường đại học Châu Á sẽ được hỗ trợ tài chính để học tập tại Bỉ/Wallonia-Brussels  theo hình thức trao đổi. Thông tin về Chương trình bao gồm điều kiện, tiêu chí và hồ sơ dự tuyển được gửi kèm theo.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ địa chỉ e-mail: elodie.decostre@ares-ac.be hoặc tìm trên trang web của chương trình: https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant hay trang web của Ban thư ký ASEM-DUO: http://www.asemduo.org. 

Tải về: Call for applications.