Đại sứ quán Tây Ban Nha thông qua Cục Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học Thạc sỹ miễn phí về Ngoại giao và Quan hệ quốc tế năm học 2020-2021 tại Trường Ngoại giao Madrid.

Ứng viên dự tuyển cần có trình độ tiếng Tây Ban Nha tốt (chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha DELE B2). Ngoài ra tất cả ứng viên đều phải trải qua một bài thi kỹ năng tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội trước ngày 30/4/2020.

Thông tin về khóa học và bản đăng ký có thể thấy tại trang web của Bộ Ngoại giao, Liên minh Châu Âu và Hợp tác Tây Ban Nha: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Master/Paginas/M%C3%A1ster--Edici%C3%B3n-2020-2021.aspx

Thời gian nhận bản đăng ký và hồ sơ sẽ kết thúc vào ngày 1/4/2020.

Ứng viên muốn xin hỗ trợ chi phí trong quá trình học tại Madrid có thể tìm hiểu các chương trình học bổng của Cơ quan Hợp tác cho Phát triển của Tây Ban Nha (AECID) hay Quỹ Carolina và và theo hướng dẫn của các tổ chức này.

Để biết thêm chi tiết có thể liên lạc với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, ĐT: 024-37715207, Email: emb.hanoi@maec.es