Năm 2017, tại Hội nghị tương lai Châu Á tổ chức tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến mời 1000 học sinh trung học phổ thông đang học tiếng Nhật tại các nước Châu Á sang Nhật Bản. Chương trình này được thực hiện trong 5 năm với tên gọi “Kakehashi Project dành cho học sinh trung học phổ thông các nước Châu Á”. Việt Nam cũng là một trong những nước có thể cử học sinh trung học phổ thông tham dự chương trình này. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ đài thọ toàn bộ chi phí tham dự cho học sinh một số nước châu Á sang học tập tại các trường trung học phổ thông của Nhật Bản trong thời gian 8 tháng (từ tháng 8/2021 đến tháng 3/2022). Học sinh tham dự sẽ lưu trú tại ký túc xá hoặc ở nhà dân Nhật Bản. Những học sinh đăng ký tham dự cần có kết quả học tập tốt (7/10), đạt trình độ tiếng Nhật phù hợp và đáp ứng được các điều kiện tuyển sinh theo đăng tải trên trang thông tin chính thức của chương trình và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Sau thời hạn đăng ký ngày 31/1/2021, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ thẩm định hồ sơ và tiến hành vòng thi vấn đáp, kết quả sẽ được thông báo đến từng ứng viên dự tuyển (dự kiến vào cuối tháng 2/2021). 

Tham khảo thông tin chi tiết theo đường link dưới đây:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210111ThongbaotuyenchonhocsinhthamduchuongtrinhCaunoiChauA2021.html
https://afsthailand.org/
https://drive.google.com/file/d/1avO9tUe-wRFR9txrTVa62I9CGFSggxIz/view
https://drive.google.com/file/d/1VBg1CedHUifWYmUB5oWQ_BcfGP41mK_T/view
 
Xin lưu ý rằng học sinh tham dự chương trình này sẽ phải tốt nghiệp chậm 01 năm so với ban đầu. Việc đánh giá, xếp loại học sinh THPT hiên nay thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.