Kỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT-TEST được phân theo độ khó gồm 05 cấp độ. Cấp độ dễ nhất là 5Q và khó nhất là 1Q. Mỗi cấp độ tương ứng với trình độ tương ứng của kỳ thi JLPT (N5 đến N1).

Kỳ thi NAT-TEST được tổ chức 6 lần trong năm vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10 và tháng 12. Tuy nhiên, trong trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh... hoặc nhu cầu từ phía Nhật Bản thì thời gian tổ chức thi sẽ được các bên thống nhất và công khai đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cấu trúc bài thi NAT-TEST:
Cấu trúc bài thi NAT-TEST gồm 3 phần thi: Ngữ pháp/Từ vựng, Nghe và Đọc hiểu. Định dạng của bài thi và các loại câu hỏi tương đương với Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật của kỳ thi JLPT.


Cấp độ

Môn thi

 

Số câu hỏi

Số lượng từ vựng

Từng môn

Tổng

 

1Q

Kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp), đọc hiểu

71

108

Khoảng 10000 từ (khoảng 4,100 từ mới + khoảng 5,900 từ của 2Q)

Nghe

37

2Q

Kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp), đọc hiểu

75

107

 

Khoảng 5,900 từ (khoảng 2,550 từ mới + khoảng 3,350 từ của 3Q)

Nghe

32

3Q

Kiến thức ngôn ngữ (từ vựng)

35

102

Khoảng 3,350 từ (khoảng 1,650 từ mới + khoảng 1,700 từ của 4Q)

Kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp), đọc hiểu

39

Nghe

28

4Q

Kiến thức ngôn ngữ (từ vựng)

28

85

Khoảng 1,700 từ (khoảng 850 từ mới + khoảng 750 từ của 5Q)

Kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp), đọc hiểu

29

Nghe

28

5Q

Kiến thức ngôn ngữ (từ vựng)

21

67

Khoảng 750 từ

Kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp), đọc hiểu

22

Nghe

24

Kênh Youtube giúp các thí sinh ôn luyện ngữ pháp để vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ NAT-TEST trình độ 5Q: https://www.youtube.com/watch?v=br-_4IpRbus

Kênh Youtube hướng dẫn cách làm bài thi kỳ thi NAT-TEST:
https://www.youtube.com/watch?v=HgHEjU2a0wI