Về chúng tôi
Trường Đại học Mỹ Hòa tên đầy đủ là trường đại học công nghệ Mỹ Hòa, được thành lập năm 1966. Hiện nay, trường có hơn 8300 sinh viên và 350 nhân viên. Mỹ Hòa, Đài Loan hiện có 3 hệ đào tạo với 13 đơn vị trực thuộc và tổng cộng hơn 600 cựu sinh viên Việt Nam.
Các trường đã và đang hợp tác tại Việt Nam: Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học công nghiệp HCM, Đại học công nghệ thực phẩm HCM, Đại học Nguyễn Tất Thành HCM, Đại học Y Dược HCM.

Ngành học
Viện Y tế và Điều dưỡng
+ Học viện chăm sóc sức khỏe
+ Khoa Điều dưỡng
+ Khoa Quản trị sự nghiệp sức khỏe
+ Khoa Công nghệ thông tin
+ Khoa Khoa học thẩm mỹ
+ Khoa Công nghệ sinh học
+ Khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng
+ Khoa Chăm sóc thú cưng
Viện Sinh thái học và Nhân văn
+ Khoa Công tác xã hội
+ Khoa Quản lý nhà hàng khách sạn
+ Khoa Thể thao và quản lý hoạt động thể thao
+ Khoa Du lịch
Viện Kinh doanh và Quản lý
+ Khoa Quản trị kinh doanh
+ Khoa Thuế Tài chính
+ Khoa Quản lý thông tin
+ Khoa Sáng tạo và Văn hóa

Học phí


Bằng cấp

Thạc sĩ

Đại học

Học phí hàng năm

1,791 USD – 1,826 USD

1,516 USD – 1,821 USD

Bảo hiểm

176 USD/ kỳ

Ký túc xá/ kỳ

Nữ: 400 USD
Nam: 270 USD
Tiền điện: 4 NTD/ kWh

Học bổng

Năm 1
Học bổng toàn phần kỳ 1
Học bổng 50% học phí kỳ 2

3,300 USD (mỗi kỳ nhận 412 USD)

Trường cung cấp học bổng: 100,000 NTD cho sinh viên quốc tế.

Liên hệ
Văn phòng Giao lưu Hợp tác quốc tế - Đại học Mỹ Hòa
ĐT: +886-8-779-9821 máy lẻ 8177, 8739
Fax: +886-8-778-2663
Email: meihoieco@meiho.edu.tw