Đại học Curtin mới đây vừa thông báo thành lập một viện nghiên cứu mới, Viện Ngôn ngữ Điện toán Curtin, tại Tây Úc. Viện tập trung nghiên cứu điện toán và phân tích dữ liệu.

CIC là một trung tâm hoạt động đa lĩnh vực và là nơi mà các giảng viên của đại học Curtin đều hỗ trợ tiến hành nghiên cứu và ngược lại, áp dụng các nghiên cứu của Viện. Sử dụng điện toán là cơ sở của hầu hết các nghiên cứu quốc tế, vì thế Viện được thành lập để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của việc nghiên cứu điện toán và xây dựng mô hình dữ liệu quy mô lớn.

CIC sẽ là tiền đề để tiến hành các nghiên cứu, các chương trình giáo dục liên ngành áp dụng các phương pháp điện toán trong các lĩnh vực khoa học máy tính, kĩ thuật, khoa học chung, khoa học xã hội và nhân văn, nhằm cung cấp các giải pháp mang tính sáng tạo đối với các vấn đề phức tạp. 

CIC hoạt động trên năm lĩnh vực chính: phân tích dữ liệu khối lượng lớn, mô phỏng, mô hình hóa, tối ưu hóa, trực quan hóa và giáo dục. Giáo sư Andrew Rohl, một trong những nhà nghiên cứu của Viện cho biết: Chúng ta đang bước vào một chân trời mới, nơi các kho dữ liệu khổng lồ đang tạo ra những thách thức mới và những cơ hội thú vị dành cho những người có thể khai thác các nguồn lực phân tích và tính toán có sẵn".

Viện cũng sẽ hỗ trợ chương trình tiến sĩ liên ngành, đồng thời tăng cường các nghiên cứu đại học và sau đại học tại Curtin.

CIEC Team