Danh hiệu

 • Top 20 trường Đại học có thành tích tốt nhất tại Đài Loan do Tạp chí Cheers bình chọn
 • Trường đại học Thiết kế được xếp hạng Top 10 trong Red Dot Design Ranking tại Các trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương
 • “Hợp tác học thuật – ngành xuất sắc” do Viện kỹ thuật Trung quốc bình chọn trong nhiều năm
 • Các Khoa kỹ thuật đều được công nhận bởi Viện giáo dục kỹ thuật, Đài Loan (IEET)

Ngành học

 • Trường đại học Khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử
 • Trường đại học Thiết kế
 • Trường đại học Kỹ thuật
 • Trường đại học Quản lý
 • Trường đại học Quốc tế

Chương trình hợp tác quốc tế - Bằng kép


Mỹ

Đại học bang Ioaw - ISU (Ames, Iowa) ngành Kỹ thuật

3.5 (TTU) + 1.5 (ISU) Đại học + Thạc sỹ
2 bằng thạc sỹ (1+1)

Đức

Đại học Khoa học ứng dụng Stuttgart (Stuttgart ngành Quản trị kinh doanh

2 bằng MBA (1+1)

Pháp

Ecole Superieure D’Ingenieurs En Electrotechnique et Electronique – ESIEE Amiens) ngành Khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử

2 bằng thạc sỹ (1+1)

Học phí


Học phí và các phí khác trong 1 kỳ

Số tiền

Trường đại học Quản lý/ Ngoại ngữ ứng dụng

38,000,000 VNĐ

Trường đại học Khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử
Trường đại học Kỹ thuật
Trường đại học Thiết kế

43,700,000 VNĐ

Ký túc xá

9,900,000 VNĐ

Học bổng:

 • Đối với chương trình đại học: trường có chính sách giảm học phí như sau:

+ SV năm 1: Giảm 50% học phí cho năm đầu tiên cho tất cả sinh viên
+ SV năm 2: Giảm 30% học phí (*).
+ SV năm 3: Giảm 20% học phí (*)
+ SV năm 4: Giảm 10% học phí (*)
(*) sinh viên đạt trên 65 điểm học tập và trên 80 điểm đạo đức của năm trước đó và hoàn thành 50% số tín chỉ của khóa.

 • Đối với chương trình sau đại học, chính sách giảm học phí như sau:

+ Bậc Thạc sĩ: nhận NT$25,000/kỳ học (**)
+ Bậc Tiến sĩ: nhận NT$30,000/kỳ học (**)
(**) sinh viên phải chọn ít nhất 6 khóa học tín chỉ mỗi kỳ, thành tích học tập  đạt trên 75 điểm và đạo đức trên 80 điểm, học bổng trao nhiều nhất là 4 kỳ.
Sinh viên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ cũng có thể đăng ký hỗ trợ tài chính theo Academia-Industry Research Project) lên đến 20,000NT/kỳ (tài trợ cho 4 tháng, lên đến 5000$/tháng)

Liên hệ
Tatung University No.40, Sec.3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104,Taiwan(R.O.C.)
TEL:+886-2-2182-2928#6596 Fax:+886-2-2585-5215
E-mail: admission@ttu.edu.tw  Web: http://www.ttu.edu.tw