Về chúng tôi
Đại học Đông Ngô được thành lập vào năm 1990 tại Tô Châu, là trường đại học theo kiểu phương Tây đầu tiên tại Trung Quốc, sau khi được tái thành lập năm 1951, trường trở thành đại học tư thục đầu tiên của Đài Loan với 6 trường thành viên, 22 khoa và 54 chường trình đào tạo hệ tập trung.
Trường có 2 khu dạy học: Waishuansi tại quận Shilin và Downtown tại quận Zhongzheng. Mỗi khu dạy học đều có kho tài liệu học thuật và văn hóa độc đáo riêng cùng với môi trường học tập tuyệt vời.
Trường kinh doanh theo tiêu chuẩn AACSB
Danh hiệu Trường đai học tư nhân toàn diện năm 2017
Enterprises’ Favourite graduates trong số các cá nhân toàn diện đại học năm 2016

Các trường thành viên

  • Trường Quản lý dữ liệu vĩ mô
  • Trường Kinh doanh
  • Trường Ngoại ngữ và Văn hóa
  • Trường Luật
  • Trường Khoa học Xã hội và Nghệ thuật tự do
  • Trường Khoa học

Học bổng
- Học bổng Đài Loan và chương trình học bổng trau dồi tiếng Hoa (HES)
- Điều lệ về học bổng của trường đại học Đông Ngô (SCU) dành cho sinh viên quốc tế
- Học bổng từ dự án Elite Study in Taiwan (EIST)
- Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc

Học phí


Trường thành viên/ Khoa

Học phí

Trường Ngoại ngữ và văn hóa
Trường Luật
Trường Khoa học xã hội và nghệ thuật tự do

48,370 NTD

Trường Kinh doanh

49,110 NTD

Trường Quản lý dữ liệu vĩ mô, Trường Khoa học và quản lý thông tin

55,990 NTD

Âm nhạc

56,460 NTD (không bao gồm lệ phí giảng dạy)

Liên hệ
Soochow University
Địa chỉ: No.70, LinhsiRd., Shihlin Dist., Taipei City 111, Taiwan
Điện thoại: +886 2 2881 9471
Email: icae@scu.edu.tw