Về chúng tôi
NTUE được biết tới là Trường đào tạo giáo viên quốc gia đầu tiên tại Đài Loan. Tiền thân của NTUE là cao đẳng đào tạo giáo viên, sau đó được nâng cấp thành đại học từ năm 2005. NTUE có một đội ngũ cựu sinh viên xuất sắc bao gồm: Người đứng đầu cơ quan giáo dục, Hiệu trưởng, các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc. Thành công của họ đã đóng góp nên danh tiếng cho nhà trường.
NTUE có các trường đại học thành viên bao gồm: Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Nhân văn và nghệ thuật, Trường Đại học Khoa học và các chương trình thạc sỹ quốc tế.

Học phí


Học phí và các phí khác

Trường Nhân văn

Trường Khoa học

Đại học

45,700 NTD

53,200 NTD

Thạc sỹ

45,700 NTD

52,600 NTD

Tiến sỹ

46,200 NTD

54,000 NTD

Học bổng

  1. Sinh viên đại học: 4,000 NTD – 6,000 NTD/ tháng
  2. Sinh viên sau đại học: 6,000 NTD – 8,000 NTD/ tháng

Liên hệ
http://www.ntue.edu.tw/ehome
TEL: +886-2-27321104 #82034 (Đăng ký nhập học, Văn phòng về các vấn đề học thuật)
+886-2-27321104 #82137 (Khoa Các vấn đề quốc tế)
Address: No.134, Sec.3, Heping E.Rd, Da-an district, Taipei City 10671, Taiwan