HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ SINH HOẠT:

Hạng mục

Chi phí:  (Đài tệ - NT$)

Chú thích

 

Học phí + Các phí khác  

 • Từ 45.568 NT/kỳ (~34.176.000 VNĐ)  -  50.978 NT/kỳ (~38.233.500 VNĐ)

Một năm có 2 học kỳ

  • Mức học phí và tạp phí áp dụng cho tất cả các sinh viên hệ Đại học và Nghiên cứu sinh
  • Học phí có thể chia ra đóng 3 lần.

 

 

Ký túc xá

 • 12.500NT /học kỳ (~9.500.000 VNĐ)
 • Thời gian nghỉ hè và nghỉ đông tính  riêng
 • Tiền cọc 3000 NT/ kỳ(~2.280.000 VNĐ)
 •    Một học kỳ gồm 18 tuần, bao gồm tiền nước,    điện, điều hòa, 10MG sử dụng mạng trong phòng,  5 người /phòng riêng ( nhà vệ sinh bên trong)
 •     Ký túc xá có đầy đủ các thiết bị: Máy điều hòa,  máy giặt, máy sấy, phòng đọc sách và phòng giao lưu kết bạn. Ra ngoài phải dùng thẻ, có người quản lý túc trực 24/24.

Sinh hoạt phí

 • ~ 7.000 NT/ tháng (~5.320.000 VNĐ)

 

Sách vở, tài liệu

 • ~3.000 NT/kỳ (~2.280.000 VNĐ)

 

Bảo hiểm thân thể

 • ~4.500 NT/kỳ(~3.420.000 VNĐ)

 

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:
-    Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo thông tin sau: 
Người nhận hồ sơ: Suman Tai – Thái Thục Trân
Địa chỉ: No. 48, Hsuan Chuang Rd, Hsiang Shan District, Hsinchu City, Taiwan
Điện thoại: +886-3-3502255 ext 2144
-    Nộp online theo địa chỉ email: sstai@hcu.edu.tw

Trang web download đơn xin nhập học:
https://reurl.cc/43pjLj
https://reurl.cc/R65Ln9
https://reurl.cc/OXZ57X

 

HỌC BỔNG:
    Học bổng toàn phần học kì 1 năm nhất ( 100% Học phí + Tạp phí + Ký túc xá)
    Học kì 2 trở đi sẽ xét theo năng lực của học kì trước để nhận cho kì tiếp theo.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

    Hệ đại học 4 - 6 năm 
1.Học viện Khoa học Xã hội: Khoa ứng dụng tâm lý học / Khoa công tác xã hội / Khoa Luật / Khoa Tôn giáo và Văn hóa
2. Học viện Quản lý khách sạn quốc tế: Khoa quản lý khách sạn / Khoa ứng dụng ngoại ngữ
3. Học viện Truyền thông: Khoa truyền thông đại chúng / Khoa sân khấu nghệ thuật
4. Học viện Thiết kế: Khoa thiết kế truyền thông trực quan/ Khoa sáng tạo thiết kế nghệ thuật / Khoa thiết kế thời trang.

    Hệ thạc sĩ 2 – 4 năm 
1. Khoa ứng dụng tâm lý học/ Khoa công tác xã hội/ Khoa Luật/ Khoa tôn giáo và văn hóa/      Khoa ứng dụng ngoại ngữ
2. Học viện truyền thông (bao gồm tất cả các khoa) 
3. Học viện thiết kế (bao gồm tất cả các khoa )