Đại học Kanto Gakuin được thành lập ở Yamate, Yokohama vào năm 1884 gồm 3 campus là Kanazawa Hakkei Campus và Kanazawa Bunko Campus tại Yokohama cũng Odawara Campus tại Shonan. Đến nay trường đã có lịch sử xây dựng và phát triển hơn 130 năm và nổi tiếng trong số các trường đại học Nhật Bản về lĩnh vực công nghệ bề mặt vật liệu và công nghệ xây dựng dân dụng.

 

                  

 

Hiện trường có 10 khoa đào tạo với hơn 11.000 sinh viên theo học, trong đó:

Bậc Đại học gồm các Ngành:
- Khoa học và Kỹ thuật (College of Science and Engineering);
- Kiến trúc và Thiết kế môi trường (College of Architecture and Environmental Design);
-Nghiên cứu Liên văn hóa (College of Intercultural Studies);
- Xã hội học (College of Sociology);
- Kinh tế (College of Economics);
- Luật (College of Law);
- Nghiên cứu khoa học cộng đồng liên nhân loại (College of Interhuman Symbiotic Studies);
- Dinh dưỡng học (College of Nutrition);
- Giáo dục (College of Education);
- Y tá điều dưỡng (College of Nursing);

Bậc Sau Đại học gồm các ngành: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Luật, Kỹ thuật.

Trong tương lai, ngôi trường này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới học tập và nghiên cứu, góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thêm vững mạnh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại: 04 6689 3555