Đại học Kanto Gakuin được thành lập ở Yamate, Yokohama vào năm 1884 gồm 3 campus là Kanazawa Hakkei Campus và Kanazawa Bunko Campus tại Yokohama cũng Odawara Campus tại Shonan. Đến nay trường đã có lịch sử xây dựng và phát triển hơn 130 năm và nổi tiếng trong số các trường đại học Nhật Bản về lĩnh vực công nghệ xử lý bề mặt vật liệu và công nghệ xây dựng dân dụng.

 

 

                  

 

 

Hiện trường có 10 khoa đào tạo với hơn 11.000 sinh viên theo học, trong đó:

Bậc Đại học gồm các Ngành:
- Khoa Khoa học và Kỹ thuật (Faculty of Science and Engineering);
- Khoa Kiến trúc và Thiết kế môi trường (Faculty of Architecture and Environmental Design);
- Khoa Nghiên cứu Liên văn hóa (Faculty of Intercultural Studies);
- Khoa Xã hội học (Faculty of Sociology);
- Khoa Kinh tế (Faculty of Economics);
- Khoa Luật (Faculty of Law);
- Khoa Quản trị Kinh doanh (Faculty of Business Administration)
- Khoa Nghiên cứu khoa học cộng đồng liên nhân loại (Faculty of Interhuman Symbiotic Studies);
- Khoa Dinh dưỡng học (Faculty of Nutrition);
- Khoa Giáo dục (Faculty of Education);
- Khoa Y tá điều dưỡng (Faculty of Nursing);

Bậc Sau Đại học gồm các ngành: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Luật, Kỹ thuật.

Trong tương lai, ngôi trường này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới học tập và nghiên cứu, góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thêm vững mạnh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại: 04 6689 3555